Veri işleme prosedürleri ve hatalar

thumbnail.default.alt
Tarih
1984-06
Yazarlar
Çam, Hasan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans)-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1984
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology,1984
Anahtar kelimeler
Veri işleme, Veri işlemede hata
Alıntı