Dielektrik Kamadan Kırınım Problemlerinin Çözümüne İlişkin Yeni Bir Yöntem

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-09
Yazarlar
Erdogan, Levent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, kırınım problemleri için yeni bir yaklaşımla yeni bir yöntem geliştirilmiştir. Bugüne kadar, kırınım problemlerinde kullanılan ve enerjinin sakınımı ilkesine uymayan ışın teorisi ve köşeden saçılma yaklaşımından farklı olarak, boşluktaki eşdeğer yüzey akımları kullanılmıştır. Teklik teoremi ve Huygens ilkesi çerçevesinde, Stratton’un eşdeğer yüzey akımlarını kullanan yeni yöntemle, yarı-sonsuz mükemmel iletken düzlem, mükemmel iletken kama ve dielektrik kama için gölge bölgesi alanı ifadeleri semer noktası yaklaşıklığı ile elde edilmiştir. Bu yöntemle, şu ana kadarki çalışmalarda sonsuz değerler veren gölge bölgesi geçiş sınırı ifadeleri de kesin olarak bulunmuştur.
In this study, a new method with a new approach for diffraction problems is developed. Equivalent source currents in the space are used which is different from the approach of ray theory and scattering at the edges, used for diffraction problems to date, that contradicts the principle of conservation of the energy. Shadow region fields with saddle point approximation were obtained for perfectly conducting semi-infinite plane, perfectly conducting wedge and dielectric wedge by new method using Stratton’s equivalent source currents with the frame of uniqueness theorem and Huygens’ principle. By this method, expressions on the shadow transition boundary are also obtained exactly, although they give infinite values in other diffraction formulas.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2005
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2005
Anahtar kelimeler
saçılma problemi, kırınım, kırınmış alanlar, yarısonsuz düzlem, yarım düzlem, iletken kama, dielektrik kama, eşdeğer yüzey akımları, scattering problem, diffraction, diffracted field, semi-infinite plane, half-plane, conducting wedge, dielectric wedge, equivalent surface currents
Alıntı