Do-ota Elemanı İle Aktif Devre Sentezi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Candan, Deniz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science And Technology
Özet
Bu çalışmada, işaret akış grafı yöntemi kullanılarak aktif devre sentezi yapılmıştır. Farklı temel alt devreler seçilerek, ikinci dereceden akım transfer fonksiyonlarını gerçekleyen çeşitli işaret akış grafları sentezlenmiştir. Sonuç olarak elde edilen bazı akım-modu devreler iki kapasite ve minimum sayıda DO-OTA içerir. Akım-modu çalışma sayesinde devreler yüksek frekanslarda da çalışabilir. Bütün devre kapasitansları topraklı bir uca sahiptir, böylece bazı parazitik kapasitanslar kompanze edilebilir. Ayrıca bütün DO-OTA'ların bir giriş ucu topraklıdır. Temel bir devre kullanılarak bazı filtre fonksiyonları gerçeklenmiştir. Basamaklı LC tipi filtrelerin aktif simülasyonu için bir metot önerilmiştir. Bu metot sonucunda bulunan devre minimum sayıda DO-OTA içerir. Genel bir reaktans fonksiyonunun DO-OTA kullanılarak gerçeklenmesi için bir metot verilmiştir.
In this study, active circuit synthesis is achieved using signal flow graphs. Several signal flow graphs that realize second order current transfer function are synthesized by choosing different basic sub-circuits. As a result, some of the obtained current-mode circuits contain two grounded capacitors and a minimum number of DO-OTAs. Circuits can operate even at high frequencies by current-mode operation. All circuit capacitances have one terminal grounded, therefore some parasitic capacitances can be compensated. Moreover, all the DO-OTAs have one input terminal grounded. Some filter functions are realized by using a basic circuit. A method is proposed for active simulation of the RLC ladder filters. After using this method, the obtained circuit contains a minimum number of DO-OTAs. A method is given for synthesizing a general reactance function by using DO-OTA.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1999
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1999
Anahtar kelimeler
Aktif filtreler, Akım-modu devreler, Active filters, Current-mode circuits
Alıntı