Elektrik Motor Tahrikli Abkant Pres Geliştirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Yaylacı, Melike
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Enerji gereksiniminin her geçen gün arttığı dünyada, enerji tasarrufu çok daha anlam kazanırken firmaların ve tüketicilerin enerji tasarruflu ürünlere yönelmesi kaçınılmaz olmuştur. Bu durum firmaların Ar-Ge çalışmalarının bu yöne kanalize etmesine sebep olmuştur. Enerji tasarrufunun yanında çevre koruma da günümüzün önemli konuları arasında yer almaktadır. Elektrikli abkant pres hidrolik ürünlerin meydana getirdiği çevre kirliliğinden uzaktır. Ürün yelpazesini genişletirken, enerji tasarrufuna da yer veren Baykal Makine, en fazla talep gören makinelerinden olan abkant preste yeniliğe gitmiş ve enerji tasarruflu Elektrikli Abkant Pres’i Ar-Ge çalışmalarına katmıştır. Enerji tasarruflu ve sessiz çalışma özelliğine sahip bu makine çift motor ve vidalı mil sayesinde 400 kN kuvvet uygulayabilmektedir. Motorlar tork motoru olup direkt tahrik özelliğine sahip olduğundan, makineye hareket kazandıran vidalı millere doğrudan bağlantılıdır. Makine 1250 mm x 500 mm x 4 mm ebatlarında sac bükebilecek kapasitede tasarlanmıştır. Makine firma bünyesinde Solidworks programıyla tasarlanmış olup analizleri yine firma bünyesinde Ansys Structural ile yapılmıştır. Makine üzerinde statik ve modal analizler yapılmış olup, analiz doğrulama için prototip üzerinde strain gage ile gerilme ölçüm testlerine tabi tutulmuştur.
In the world where energy demand is increasing day by day, it is inevitable for companies and consumers to turn to energy-saving products while energy saving becomes more meaningful. This situation led companies to channel their R&D work into this direction. While expanding its product range, Baykal Machine, which also includes energy saving, has gone to newborn prestine which is one of the most demanding machines and has added energy saving Electric Press to R & D work. Energy-saving and quiet operation, this machine is capable of applying 400 kN of power thanks to the double motor. The motors are directly connected to the to the screwed-on milling machine. The machine was designed with a capacity of 1250 mm x 500 mm x 4 mm sheet bending capacity. The machine is desinged with Solidworks, was analyzed thanks to Ansys program. Strain gage tests were made on the prototype.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı