Ultrasonik Sprey Piroliz Tekniğiyle Küresel Gümüş Nano-partiküllerinin Üretimi

dc.contributor.advisor Gürmen, Sebahattin tr_TR
dc.contributor.author Yazıcı, Elif tr_TR
dc.contributor.department Üretim Metalurjisi tr_TR
dc.contributor.department Manufacturing en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-02-17 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-07T07:56:50Z
dc.date.available 2015-09-07T07:56:50Z
dc.date.issued 2009-02-18 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada; küresel morfolojiye sahip gümüş nano-partikülleri, USP tekniği ile gümüş nitrat (AgNO3) başlangıç çözeltisi kullanılarak üretilmiştir. Reaksiyonlar oksijensiz ortamda, azot ve hidrojen taşıyıcı/redükleyici gazları kullanılarak; farklı başlangıç konsantrasyonlarında, 800 °C redüksiyon sıcaklığında gerçekleştirilmiştir. Bu deneylere ek olarak hidrojen gazı ortamında; farklı redüksiyon sıcaklıklarında, 0,05 M çözelti konsantrasyonunda gümüş nano-partikülleri üretimi yapılmıştır. Tüm deneyler 1,3 MHz ultrasonik frekans ve 1,0 l/dak akış debisi koşullarında gerçekleşmiştir. Elde edilen tozların morfolojisi ve yüzey özellikleri hakkında bilgi sahibi olabilmek için Taramalı Elektron Mikroskobundan (SEM) faydalanılmış ve üretilen tozların düzgün yüzeyli küresel yapıya sahip oldukları görülmüştür. Bunun yanında tozların X-ışınları difraksiyonu (XRD) analizleri, elde edilen gümüş tozlarının yüzey merkezli kübik (YMK) yapıda olduğunu göstermiştir. Üretilen partiküllerin termal davranışını belirlemek amacıyla Diferansiyel Taramalı Kalorimetre ve Termal Gravimetri (DSC-TGA) analizine başvurulmuş, elde edilen partiküllerin nano yapılı olmasından dolayı, ergime noktasının bir miktar düştüğü gözlemlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, silver nano-particles with spherical morphology were produced by Ultrasonic Spray Pyrolysis (USP) technique by using silver nitrate (AgNO3) as a starting solution. Reactions were occurred under oxygen free atmosphere by using nitrogen and hydrogen as carrier/reducer gas with solutions had different starting concentrations at 800°C reduction temperature. Addition to this, the experiments was realized at different reduction temperatures with 0,05M solution concentration by using hydrogen as a carrier/reducer gas. All the experiments were actualized at 1.3 MHz ultrasonic frequency and 1.0 l/min flow rate conditions. Scanning Electron Microscopy (SEM) technique was used to determine the morphology and surface characteristics of final powder and it was observed that the particles had smooth surface with spherical morphology. The results of X-Ray Diffraction (XRD) analysis of the samples were indicated that silver nano-particles had face centered cubic crystal (FCC) structure and the mean crystalline size of particles is 25 nm. To determine the thermal behavior of produced particles, Differential Scanning Calorimetry-Thermogravimetric Analysis (DSC-TGA) was used. It was observed that melting point of particles were reduced due to the particles were nano-structured. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9131
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Nano-partikül tr_TR
dc.subject ultrasonik sprey piroliz tekniği tr_TR
dc.subject gümüş partikülleri tr_TR
dc.subject Nano-particle en_US
dc.subject ultrasonic spray pyrolysis technique en_US
dc.subject silver particles en_US
dc.title Ultrasonik Sprey Piroliz Tekniğiyle Küresel Gümüş Nano-partiküllerinin Üretimi tr_TR
dc.title.alternative Production Of Spherical Silver Nano-particles By Ultrasonic Spray Pyrolysis Technique en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9172.pdf
Boyut:
10.91 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama