Elastik zemine oturan sonlu kirişlerin deneysel incelenmesi / Muzaffer Elmas

thumbnail.default.alt
Tarih
1988
Yazarlar
Elmas, Muzaffer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1988
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1988
Anahtar kelimeler
Deformasyon, Elastik zemin, Kirişler, Deformation, Elastic ground, Beams
Alıntı