Tam-çift Yönlü İletişim Sistemleri: Başarım Analizi Ve Röle Uygulamaları

thumbnail.default.placeholder
Tarih
2013-08-05
Yazarlar
Tedik, Semiha
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, öncelikle tam-çift yönlü (FD) radyolardaki öz-girişim (SI) kanalından gelen SI işaretinin etkisini ortadan kaldırabilmek amacıyla temelband bir alıcı yapısı önerilmiştir. SI kanalının istatiksel dağılımını belirlemek için yazılım tabanlı radyo birimlerinden (USRP) oluşan bir test ortamı kurulmuştur. USRP yardımıyla ölçülen SI kanalının zaman yayılımlı karakteristiğine uygun, aşırı örnekleme yapısına dayanan kademeli girişim dengeleyici (FSE) içeren bir temelband alıcı yapısı önerilmiştir. Ardından SI iptal işleminin her zaman ideal olarak gerçekleştirilemediği durumlar göz önüne alınarak, iletim süresini yarı-çift yönlü aktarma (HDR) sistemine göre yarıya düşüren tam-çift yönlü aktarma (FDR) sisteminin SI iptal katsayısının hangi değerlerinde daha iyi başarım verdiğini gösteren üst sınır ifadesi bulunmuştur. Ayrıca, tam-çift yönlü fiziksel katman ağ kodlamalı (FD-PNC) sistemlerin bit hata başarımlarına (BER) ilişkin SI iptal katsayısına bağlı, sıkı alt ve üst teorik limitler bulunarak benzetim çalışmalarıyla teorik sonuçlar desteklenmiştir.
In this study, firstly the baseband receiver structure which contains fractionally spaced equalizer (FSE) and is appropriate for the time dispersiveness characteristic of measured self-interference (SI) channel is proposed for full-duplex (FD) receiver. Secondly, by taking into account of the fact that SI cancellation process can not be ideally realized. Upper bound expression of full-duplex relaying (FDR) system decreases the transmission time to half compared to the half-duplex relaying (HDR) system which give more successful results related to the selection of value of SI cancellation coefficient is derived. Finally, the theoretical bit error rate (BER) expressions of full-duplex physical layer network coding (FD-PNC) is obtained in the case of non-ideal SI cancellation. Tight upper and lower bounds is obtained for theoretical BER expressions. The analytical results is confirmed via simulations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013
Anahtar kelimeler
Tam-çift yönlü iletişim, öz-girişim kanalı, fiziksel katman ağ kodlama, Full-duplex communication, self-interference channel, physical layer network coding
Alıntı