Modifiye Edilmiş Sol - Jel Prosesiyle Stronsiyum Alüminat Esaslı Fosforesans Malzeme Sentezi

dc.contributor.advisor Aydın, Süheyla tr_TR
dc.contributor.author Karakaş, Cem tr_TR
dc.contributor.department Üretim Metalurjisi tr_TR
dc.contributor.department Manufacturing en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-06-23 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-07T07:56:56Z
dc.date.available 2015-09-07T07:56:56Z
dc.date.issued 2010-06-23 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract SrAl2O4 esaslı fosforlar; kimyasal olarak stabil yapıda, yüksek ışıma şiddeti ve uzun bozunum süresine, saf renklere sahip radyoaktif ışıma yapmayan fosforesans malzemelerdir. Bu çalışmada, nadir toprak elementi katkılı SrAl2O4 esaslı fosforlar, modifiye edilmiş sol-jel yöntemi ile üretilmiştir. Proses; nitrat bileşiklerinin suda, nadir toprak elementi oksitlerinin nitrik asitte ve yakıt olarak kullanılan ürenin deionize suda çözünmesiyle, bütün çözeltilerin tek bir beher içerisinde birleştirilmesi neticesinde homojen nihai çözelti oluşturulmasını, oluşan çözeltiden 120oC’de yaklaşık 4 saat sonunda beyaz köpüksü jel oluşumunu, jelin 650oC’ de fırın ortamında kuvvetli ekzotermik reaksiyonlar neticesinde toz formunda malzemeye dönüşümünü, bu tozdan 950oC’de kalıntı organiklerin giderilmesi için 2 saat kalsinasyon işleminin yapılmasını ve karbon atmosferinde 2 saat 1300oC’de redüksiyon sonucunda nihai fosforesans malzeme eldesini kapsamaktadır. Elde edilen numunelerin karakterizasyonu, DTA, XRD, SEM ve spektrofotometre cihazları ile gerçekleştirilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract SrAl2O4 based phosphors are chemically stable, which have good luminescent properties such as high luminescent intensity and long lasting time, high colour purity and non radioactive radiation. The chosen synthesis method is modified sol-jel process. The process comprises of several steps begining with dissolving earth alkaline elements, alkaline nitrades and acetats in water, rare earth element oxides in nitric acid and fuel-grade urea in deionized water. The solutions are then put together to create the final homogenous solution. In the next step white foam-like gel is formed at 120 oC in 4 hours, followed by transforming into powder as a result of exotermic reactions in a furnace atmosphere at 650 oC. Organic residuals are removed after 2-hour calcination at 950 oC and finally the phosphorecence material is obtained after 2-hour reduction at 1300 oC. DTA, XRD, SEM and spectrophotometry techniques were used for the characterization of the samples. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9148
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject SrAl2O4 tr_TR
dc.subject fosfor tr_TR
dc.subject lüminesans tr_TR
dc.subject SrAl2O4 en_US
dc.subject Phosphor en_US
dc.subject Luminescence en_US
dc.title Modifiye Edilmiş Sol - Jel Prosesiyle Stronsiyum Alüminat Esaslı Fosforesans Malzeme Sentezi tr_TR
dc.title.alternative Synthesis Of Strontium Aluminates Phosphorescence Material By Modified Sol-gel Process en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
10520.pdf
Boyut:
3.97 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama