Bölge Isıtmasında Kullanılan Bileşik Isı-güç Üretim Sistemlerinin Enerji Hesaplama Ve Ekonomik Değerlendirme Yöntemleri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Taşkın, Gülden
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, 5000 adet konuttan oluşan yerleşim bölgesinin ısı enerjisi gereksinimleri, üç ayrı sistem ile karşılanmaktadır. Birinci sistemde (A Sistemi), enerji santrali, bileşik ısı-güç üretim sistemi ve santrale ilave olarak bir adet merkezi kazan dairesinden meydana gelmektedir. Bu sistemde, doğalgaz kullanıldığında enerji santrali, enerji santrali gaz türbinli, kömür kullanıldığında, buhar türbinli bileşik ısı-güç üretim sistemidir. İkinci sistemde (B Sistemi), bölgedeki konutların ısıtılması, doğalgaz yakan merkezi kazanlarla sağlanırken üçüncü sistemde (C Sistemi), her apartman bloğunun altında bulunan ve doğalgaz yakan kazanlarla sağlanmaktadır. Bu konutların ısıtma yükleri, derece-gün ve bin yöntemleri uygulanarak hesaplanmış ve karşılaştırılmıştır. Bir bilgisayar programı yazılmış ve bu program yardımı ile ısıtma sistemlerinin ekonomik çözümlemesi yapılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre, bölge ısıtmasında bileşik ısı-güç üretim sistem uygulamalarının en ekonomik olduğu sonuçlandırılmıştır.
In this study, heating energy of the district that has 5000 residences is maintained by three different heating systems. In the first heating system (A System), there are cogeneration system and heat center in energy central. Two kind of fuel (coal and natural gas) can be used in this system. When natural gas is used in this system, there are gas turbine and heat recovery steam turbine, when coal is used, there are boiler and steam turbine in cogeneration plant. While there are two same heat capacity boilers with all the equipments in the second heating system (B System), there is a boiler uses natural gas with all the equipments under the each apartment building in the third heating system (C System). Annual heating energy and fuel consumption of district is calculated by using degree-day and bin methods and the results are compared. Economic analysis of heating systems is done writing a computer program. According to the results obtained in this study, cogeneration plants in district heating is the best.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Bileşik Isı-Güç Üretimi, Bölge Isıtması, Derece-Gün Ve Bin, Cogeneration, District Heating, Degree-day and Bin
Alıntı