Yenilenebilir Kaynaklardan Enerji Üretiminin Şebekenin Enerji Kalitesi Ve Kararlılığına Etkilerinin İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Akdeniz, Ersen
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, öncelikle farklı yenilenebilir enerji kaynakları incelenmiş ve benzetim programına esas oluşturacak benzetim modelleri oluşturulmuştur. Yenilenebilir enerji kaynaklarının şebeke ile senkron çalışabilmesi için gerekli olan enerji sistemi kararlılığı ve enerji kalitesi kriterleri tanımlanmış ve sistemin durağan durumu ve dinamik cevap karakteristikleri üzerine yapacakları etkiler detaylı olarak incelenmiştir. Benzetim çalışmalarında; rüzgar, güneş, hidrolik ve hidrojen enerjilerini kullanan farklı yenilenebilir enerji santrallerin sırasıyla gerçek bir iletim sistemine farklı kurulum güçlerinde ve farklı kısa devre güçlerinde ki bağlantı noktalarından bağlanması durumu DigSilent Power Factory programı kullanılarak analiz edilmiştir. Sonuçlar değerlendirildiğinde TEİAŞ tarafından uygulanmakta olan yenilenebilir santrallerin kurulum güçlerini kısıtlayan bağlantı noktasının kısa devre gücünün %5’ini aşmama uygulamasının yetersiz olduğu, bu oranın her bağlantı noktasın karakteristiğine bağlı olarak artabileceği değerlendirilmiştir.
In this study, firstly a brief review and mathematical models of the renewable energy resources for the simulation purposes are introduced and simulation models for DigSilent Power Factory software are developed. The interconnection criteria’s of renewable energy systems on system stability and effects of synchronous operation (with the grid) on power quality are presented. The renewable energy sources, which are based on wind, hydro, solar and hydrogen are connected to the grid at different connection points with different power levels using real transmission system grid parameters in the DigSilent Power Factory software. The obtained results show that the penetration level limit,%5, which is used by TEIAS should be improved and need to be analysed for every point of common couplings of the grid.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Yenilenebilir enerji kaynakları, dağıtılmış enerji üretimi, enerji kalitesi, şebeke kararlılığı, Renewable energy resouces, distributed energy generation, power quality, grid stability
Alıntı