Anklaşman Sistemleri İçin Raylı Sistem Sinyalizasyon Scada Tasarımı Ve Simülasyonu Projesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-07-10
Yazarlar
Avşaroğulları, Ömer Eren
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu yüksek lisans tezinde, asağıda belirtilen uygulamalar hedeflenerek, gelistirilmeleri sağlanmıstır : • Gerçek zamanlı olarak anklasman sistemlerinin anklasman yazılımlarının test edilmesi, • Verilerin anklasman tarafına gönderilerek test edildikten sonra tekrar toplanarak görüntülenmesini ve harici cihazlarla haberlesmeyi sağlayan arayüzü içeren Scada programı, • Raylı sistemler için olusturulan sinyalizasyon modelinin, tren hatları, makaslar, ray devreleri, sinyalizasyon lambaları, trenler ve istasyon elemanları ile simüle edilebilme özelliği, • Operator tarafından girilen anklasman sistem modelinin, basit Petri Ağına dönüstürülebilmesi özelliği, • Basit Petri Ağına dönüstürülen anklasman sistem modelinin STL PLC yazılımını gelistirecek arayüz programı için altyapı olusturulması.
In this thesis Scada and Simulation applications for Railway Interlocking Systems have been developed. In particular, the following properties are taken into account : • Testing interlocking software of interlocking systems in real-time. • The Scada software that sends the data to the interlocking side to be tested and receives the data back. Also the program is able to communicate with the external devices such as PLCs. • A feature that provides to be simulated the signalization model of railway systems with lines, switches, track circuits, signal boxes, trains and station components. • A feature that provides transformation from interlocking system model to basic Petri Nets. • A feature that provides infrastructure for transformation from basic Petri Nets to STL PLC program by an interface.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Anklasman Sistemleri, Simülasyon, Scada, Petri Ağları, STL, PLC, Interlocking Systems, Simulation, Scada, Petri Nets, STL, PLC
Alıntı