Cubic Nodal Expansion Method For The Radial Solution Of The Neutron Diffusion Equation In Cylindrical Geometry

dc.contributor.advisor Özgener, Atilla tr_TR
dc.contributor.author Topuz, Ahmet İlker tr_TR
dc.contributor.department Enerji Bilim ve Teknoloji tr_TR
dc.contributor.department Energy Sciences and Technologies en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-27T12:22:25Z
dc.date.available 2017-01-27T12:22:25Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2009 en_US
dc.description.abstract NEM bir nümerik polinom açılım yöntemidir. Kullanılan polinomların derecesine göre düşük(n=2) ve yüksek dereceli(n 3) olarak 2'ye ayrılabilir. Düşük açılımlar için Fick yasası ve nötron denge denklemi sistemi çözmek için yeterlidir. Ancak yüksek dereceli açılımlar için neutron akısının momentine ihtiyaç duyulur. Her n dereceli açılım, n+1 adet polinom ve açılım katsayısı gerektirir. Yüksek dereceli açılımlarda n-2 adet nötron akı momenti hesaplanır ve ağırlaştırılmış kalıntılar yöntemi n-2 defa uygulanır. Bu çalışmada 3. Derece NEM yöntemi silindir geometride nötron difüzyon denkleminin radyal bileşkesine uygulanmıştır. Sistem oluşturulduktan sonra kodlama gerçekleştirilerek sistemin çözümleri elde edilmiştir. Yazılmış olan CNEMR kodu etkin nötron çoğaltma katsayısını, nodlar içindeki ortalama akıları ve bunlardan oluşan ortalama akıyı hesaplayabilmektedir. Bulunan sonuçlar 2. Derece NEM, Lineer FEM ve Kuadratik FEM sonuçlarıyla karşılaştırılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract NEM is a numerical polynomial expansion method possessing similar mathematical basis with FEM. Depending on the degree of the polynomials, it may be classified as low (n=2) or high (n 3) order expansion. For low order expansions, Fick?s law and neutron balance equation are sufficient in order to solve the system. In contrast, high order expansions require the determination of the neutron flux moments. An order expansion needs to have n+1 basis polynomials and expansion coefficients. For high order expansions, n-2 neutron moments should be calculated, and also weighted residuals process is applied n-2 times. In the present study, Cubic NEM is applied for the radial solution of neutron diffusion equation in cylindrical geometry. After the formation of the algebraic system, the CNEMR code is built in order to obtain the solutions. CNEMR is a FORTRAN code which is able to calculate the effective neutron multiplication constant, intra-nodal averaged fluxes, and the general averaged flux of the core. The data obtained from CNEMR is compared with Quadratic NEM, linear FEM, and Quadratic FEM. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12783
dc.publisher Enerji Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Energy Institute en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Nükleer Mühendislik tr_TR
dc.subject Nodal yöntemler tr_TR
dc.subject Nuclear Engineering en_US
dc.subject Nodal methods en_US
dc.title Cubic Nodal Expansion Method For The Radial Solution Of The Neutron Diffusion Equation In Cylindrical Geometry en_US
dc.title.alternative 3. Derece Nodal Açılım Metodunun Silindir Geometride Nötron Difüzyon Denkleminin Radyal Bileşkesine Uygulanması tr_TR
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
301071002.pdf
Boyut:
10.5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama