Jack Geliştirme Ortamını Kullanarak Akıllı Etmenler Tabanlı Benzetim

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Çatal, Çağatay
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, yapay zeka uygulamalarında rasyonel davranışları modellemek için kullanılan akıllı etmenler incelenmiştir. JACK, Agent Oriented Software (AOS) firması tarafından geliştirilen, Java dilinin üzerine kurulan ve tamamen Java ile entegre edilmiş çoklu-etmen sistem geliştirme ortamıdır. JACK ortamının bileşenleri analiz edilmiş ve Jack Etmen Dili’nin fonksiyonel birimleri incelenmiştir. Bu geliştirme ortamını kullanarak, “Akıllı Acil Yardım Sistemi” (INTEAS) adı verilen bir sistemin benzetimi yapılmıştır. Tasarım aşamasında, UML diyagramları için Rational Rose tasarım aracı kullanılmış ve etmene yönelik uygulamaların tasarım aşamasında başarılı olabilmek için kullanılabilecek etkin yöntemler önerilmiştir. Bu çalışma; JACK akıllı etmen geliştirme ortamının, akıllı etmenlere ihtiyaç duyulduğu zaman ticari veya araştırma uygulamalarında, etkin, yüksek performans ve kullanımı kolay olan bir ortam sunacağını göstermiştir.
In this study, intelligent agents which are used for modeling rational behaviors in artificial intelligence applications are examined. JACK, developed by Agent Oriented Software (AOS) company, is a multi-agent system development environment built on top of and fully integrated with Java language. The components of JACK are analyzed and functional units of Jack Agent Language are inspected. By using this development environment, a system that is called “Intelligent Emergency Assistance System” (INTEAS) has been developed. In design phase, Rational Rose design tool is used for UML diagrams and efficient methods to be able to succeed in this phase for agent oriented applications are proposed. This study shows that JACK development environment provides an efficient, high performance and easy to use platform when intelligent agents are needed in either commercial or research applications.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2004
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2004
Anahtar kelimeler
Etmenler, Akıllı Etmenler, Benzetim, Çoklu-etmenli Sistemler, Agents, Intelligent Agents, Simulation, Multi-agent Systems
Alıntı