Elektro-hidrolik Bir Sistemin Programlanabilir Lojik Denetleyicilerin Ve Scada Programının Kullanımı İle Gerçek Zamanda Konum Kontrolü

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Kabakçı, Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada elektrohidrolik bir sistemin programlanabilir lojik denetleyici ve Scada programı kullanılarak gerçek zamanlı konum kontrolü gerçekleştirilmektedir. PD kontrol ve Bulanık mantık kontrol teknikleri, programlanabilir lojik denetleyici içerisinde assembly diline yakın olan programlama dili ile çalıştırılmaktadır. Literatürde bulanık mantık kontrol teknikleri ile ilgili başarılı çalışmalar bulunmasına rağmen endüstriyel uygulamalara yönelik yeterince başarılı bir çalışma bulunmamaktadır. PD kontrol ve Bulanık mantık kontrol teknikleri kullanılarak hidrolik sisteme farklı besleme basınçlarında farklı yükler uygulanarak sistemin birim basamak cevapları incelenmektedir. Ayrıca hidrolik sistemin matematiksel ifadelerinden elde edilen Simulink modeline PD ve Bulanık mantık kontrol teknikleri uygulanarak, hidrolik sistem incelenmektedir.
The subject of this thesis is real time position control applied to an electro hydraulic system via a programmable logic controller (P.L.C.) and a Scada software. PD control and Fuzzy logic control techniques are applied to the programmable logic controller by means of the program language like assembly language. Although there are some research about fuzzy logic control techniques, there is not enough study about industrial applications. The step response of the electro hydraulic system are demonstrated with PD control and Fuzzy Logic control under different main pressure values and different loads. Furthermore, PD control and Fuzzy logic control techniques are applied on the simulink model obtained from mathematical descriptions of the system and the responses are studied.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
elektrohidrolik sistem, programlanabilir lojik denetleyici, PLC, Scada, Bulanık mantık, Electro-hydraulic system, Programmable logical controller, PLC, Scada software, Fuzzy logic
Alıntı