Telsiz Örgü Ağlar Üzerinde Dosya Paylaşımı Ve Ağ Kodlama Uygulamaları

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-10-13
Yazarlar
Özer, Reşat Andaç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, telsiz örgü ağ topolojisi üzerinde, gossip yönlendirme yöntemi kullanan bir dosya paylaşım uygulaması, hem ağ kodlamalı, hem de ağ kodlamasız durum için incelenmektedir. Ağ kodlama için lineer ağ kodlama yöntemi ve rasgele katsayılar kullanılmaktadır. Telsiz örgü ağ düzeninde çalışan ağ elemanlarına, gossip yönlendirme yöntemi ile dosya paylaştırılması ve ağ kodlama işlemleri, oluşturulan benzetim yazılımı aracılığıyla incelenmektedir. Benzetim yazılımı, hizmet süresine ilişkin sonuçlar ortaya koymaktadır. Sonuç olarak, ağ kodlama yönteminin telsiz örgü ağlardaki dosya paylaşımına, hizmet süresi açısından olumlu katkı sağladığı ortaya konmaktadır. Ayrıca ağ elemanlarının kapsama alanlarındaki artışın, ağ kodlama yöntemine olumlu etkisi de yine bu çalışmada gözlenmiştir.
In this study network coding is applied to gossip-based file sharing application over wireless mesh network. Network coded and non-network coded schemes are investigated. Linear network coding with random coefficients is used for coding process. Gossip routing process over wireless mesh network along with network coding method is simulated by software. Simulation software generates results about service time. As a result, it is shown that network coding over wireless mesh networks, decreases service time. On the other hand, it is also shown that, an increase in network elements’ wireless coverage area improves the performance of the network coded scheme.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010
Anahtar kelimeler
Ağ kodlama, Telsiz ağlar, Dosya paylaşımı, Gossip yönlendirme, Network Coding, Wireless Networks, File Sharing, Gossip routing
Alıntı