İlaç Endüstrisinde İnsan Sağlığı Açısından Tehlikeli Maddelerin Risk Değerlendirmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Arpat, Çiğdem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada iç ortam hava kalitesinde, ilaç endüstrisinde kullanılan uçucu tehlikeli maddelerin insan sağlığı açısından risk değerlendirilmesi için uygulamalı bir model kullanılıp, çıkan risklerin nasıl yönetilmesi ve nasıl yönetildiği vurgulanmış, öneriler getirilmiştir. Risk değerlendirilmesinde kullanılan iki indeksten biri, uçucu tehlikeli maddelerin risk sınıfları tespit ederek geliştirilmiş olan bir skala yardımıyla risklere karşın alınabilecek önlemleri; ikinci indeks ise bireysel uçucu tehlikeli maddenin % 50 ölümcül konsantrasyonu ile izin verilebilir maruz kalma limiti arasında bir korelasyon aralığı belirleyip, literatürde bulunamayan ve yönetim politikasına bağlı olarak değişen PEL değerleri için kıyaslama şansı vermektedir. Bu çalışmayla aynı zamanda mevcut durumda kullanılan risk değerlendirmelerine kantitatif bir yaklaşım getirilerek insan sağlığı açısından risk yönetiminin ayrıntıları vurgulanmaktadır.
In this study; a model, which assess the risk of the volatile hazardous substances in indoor areas in pharmaceutical industry for the human health, is used. The results are compared with the applied and suggested precautions. The model has two risk rates. One of the rates estimates risk degree of the volatile hazardous substance and classify the risk precautions of the substances. The second rate determines a correlation range between lethal concentration 50% and permissible exposure limits of the individual volatile hazardous substances. So that it brings a new approach to the lethal concentrations which is uncertain for humans and PEL values depended on the management policies. At the same time a new approach has been done quantitatively for the human health risk assessment in risk management systems.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Uçucu tehlikeli madde, toksikoloji, risk değerlendirme, insan sağlığı, model, risk yönetimi, Volatile hazardous substances, toxicology, risk assessment, human health, risk management
Alıntı