Sayısal Sentezleyicilerde İşaret Kalitesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Göçer, Canan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tez çalışmasında sayısal sentezleyicilerde (DDS) akümülatör çıkışındaki tüm bitlerin faz-genlik dönüşüm tablosundan genlik seçiminde kullanılmamasından kaynaklanan istenmeyen işareti en aza indirebilecek alternatif yöntemler ortaya konmuştur. Faz-Genlik dönüştürücü girişine kırpılarak atılan bitlerin faz-genlik dönüştürücü çıkışında ana işarete eklenerek istenmeyen işaret seviyesinin düşürülmesi için bir çalışma yapılmıştır. Ortaya konulan bu yeni yöntemle, faz genlik dönüştürücüye giren bit başına 6dBc olan ana işaret istenmeyen işaret seviyesini bit başına 16dBc’ye çıkararak önemli bir iyileştirme getirdiği görülmüştür. Frekans domeninde yeri ve genliği belirlenebilen istenmeyen işaretlerin ayrı bir faz-genlik dönüştürücüden alınan çıkış elde edilmek istenen ana işaretten çıkarıldığında çıkarma amaçlı kullanılan DDS bloğunda kullanılan faz genlik dönüştürücüye giren akümülatör kelime biti başına 5dBc’lik bir iyileştirme getirdiği görülmüştür.
This thesis work aims to increase the Spurious Free Dynamic Range or completely remove the spurs seen at DDS output. A new method has been proposed to reduce the phase accumulator bit truncation. This method adds an error correction to SCMF output using the truncated bits at the SCMF input. With this method SFDR, being 6dBc per bit addressing the SCMF, has been elevated to 16dBc per bit level. An alternative method has been proposed showing that spurs can be removed by subtracting after determining amplitude and location of spurs in the frequency domain. Substraction of other DDS outputs representing worst case or determined spurs from main DDS output resulted in 5dBc better perfomance per phase accumulator bit addressing to the SCMF in additional DDS blocks.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
DDS, Faz Akümülatörü Bit Kırpılması, İstenmeyen İşaretler, DDS, Phase Accumulator Bit Truncation, Spur
Alıntı