Doğu Marmara (izmit Körfezi) Holosen Bentik Foraminiferleri, Ortamsal Koşulları Ve Sapropeller İle İlişkisi

dc.contributor.advisor Sakınç, Mehmet tr_TR
dc.contributor.author Topkar, Nur tr_TR
dc.contributor.authorID 142834 tr_TR
dc.contributor.department İklim ve Deniz Bilimleri tr_TR
dc.contributor.department Climate and Marine Sciences en_US
dc.date 2003 tr_TR
dc.date.accessioned 2017-01-19T12:09:31Z
dc.date.available 2017-01-19T12:09:31Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2003 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth Sciences, 2003 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Doğu Marmara'da Hersek Deltasının batısından 154 m su derinliğinden alınan, 02.47 m uzunluğundaki C-16 nolu karot ve Hersek deltası doğusunda Karamürsel çukurluğu içinden 102 m su derinliğinden alınan, 03.70 m uzunluğundaki IZ-35 nolu karot incelenmiştir. Marmara Denizi, Pleyistosen-Holosen süresince tekrarlanan transgresyonlardan etkilenerek, Akdeniz ve Karadeniz sulan ile karışmış, kendine has ortam koşullan ile de çok çeşitli bentik cins ve türleri ile temsil edilen zengin bir foraminifer topluluğuna sahip olmuştur. izmit Körfezi' ndeki çökelme koşullan, Pleyistosen-Holosen süresince büyük bir olasılıkla KAF zonu ve Yalakdere Deltası'nm kontrolünde gelişmiştir. Bu çalışma kapsamında incelenen C-16 nolu karotta rastlanılan çakıllı seviyeler bu görüşü desteklemektedir. C-16 ve IZ-35 nolu karotlarda seviyelere göre saptanan foraminifer miktarlan ve yapılan organik karbon analizleri, bazı seviyelerde sapropel düzeylerinin olduğunu göstermektedir. Her iki karotta belirlenen bu alt sapropel düzeylerinin yaşı, 10.600- 6400 GÖY (Günümüzden Önce Yıl) dür. Çalışılan her iki karotun hemen hemen tüm seviyeleri foraminifer topluluğunca zengin olup, çoğunlukla dysoksik ortamı karakterize eden Bulimina, Brizalina, Cassidulina ve Hyatinea bentik foraminiferleri, Globigerina planktik foraminiferi ve göl ortamında düşük tuzluluğu karakterize eden bivalvia; Dreissena rostriformis ile temsil edilir. Özellikle bu türlerin çok sayıda olması ortamın nispeten derin denizel karakterde olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte birçok türün kavkılannın kısmen veya tamamen piritle dolu oluşu ortamın derin, sakin ve dysoksik olduğunu ortaya koymaktadır. IZ-35 nolu karotun en alt seviyelerinde gölsel ortam hakimdir. Bununla birlikte, üste kadar tüm seviyeleri ve C-16 nolu karotun tümü derin denizel ortam karakteristiğini yansıtmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study; a 2.47 m long C-16 core recovered from 154 m depth of west of Hersek Delta, in Eastern Marmara Sea and a 3.70 m long IZ-35 core extracted from 102 m depth of Karamürsel trough at east of Hersek Delta are examined. Marmara Sea, being effected by the transgressions repeated during the Pleistocene- Holocene period had mixed with Mediterranean and Black Sea waters and with it's unique environment has housed varied benthic types and species which form a rich foraminifera group. The precipitate conditions in İzmit Körfezi were most probably developed during the Pleistocene-Holocene period, under the control of KAF Zone and Yalakdere Delta. Information acquired from C-16 core which indicates the pebbled levels support this opinion. Amount of foraminifera detected and organic carbon analysis conducted on C-16 and IZ-35 cores indicate that there are sapropel levels at some level. These sapropel levels detected at the mentioned cores are aged between 10.600-6400 BP (before present). Both of the examined cores' levels are rich in foraminifera groups. They are represented by Bulimina, Brizatina, Cassidulina andHyalinea benthic foraminiferas, Globigerina planktic foraminifera which characterizes dysoxic environment and Dreissena rostriformis bivalvia which characterizes low sodium levels in a lake. When especially these species are at high levels, it indicates a relatively deep sea character. Along with these data, most of the species' shells are fully or partially filled with pyrite; thus indicating a deep, calm and dysoxic environment. In the underside of the IZ-35 core a lake environment is dominant. On the other hand, all the levels to the top and the whole of C-16 core reflect the sea environment characteristic.  en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/12670
dc.publisher Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Eurasia Institute of Earth Sciences en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Jeoloji Mühendisliği tr_TR
dc.subject Geological Engineering en_US
dc.title Doğu Marmara (izmit Körfezi) Holosen Bentik Foraminiferleri, Ortamsal Koşulları Ve Sapropeller İle İlişkisi tr_TR
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
602001002.pdf
Boyut:
11.15 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama