Hazturk İçin İstanbul’da Deprem Sonrası Yersel İvme Dağılımının Cbs Yardımıyla Modellenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ünen, Hüseyin Can
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Ensititüsü
Institute of Informatics
Özet
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2006
Anahtar kelimeler
Coğrafi Bilgi Sistemleri, Afet Yönetimi, Deprem, Geographic Information Systems, Disaster Management, Earthquake
Alıntı