Bakır Ve Bakır Oksit Nanopartiküllerinin Ultrasonik Sprey Piroliz (usp) Yöntemi İle Üretimi

dc.contributor.advisor Gürmen, Sebahattin tr_TR
dc.contributor.author Gençer, Övgü tr_TR
dc.contributor.department Üretim Metalurjisi tr_TR
dc.contributor.department Manufacturing en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-02-17 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-09-07T07:56:50Z
dc.date.available 2015-09-07T07:56:50Z
dc.date.issued 2009-02-18 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, Ultrasonik Sprey Piroliz (USP) yöntemi ile başlangıç malzemesi olarak bakır (II) nitrat tuzlarının kullanıldığı sulu çözeltilerden küresel morfolojiye sahip bakır (Cu) ve bakır oksit (CuO) nanopartiküllerinin üretimi ve karakterizasyonu gerçekleştirilmiştir. Bakır ve bakır oksit nanopartiküllerinin boyut ve morfolojileri 1,3 MHz ultrasonik frekans, 1,0 l/Dak H2 (bakır nanopartikülleri için) ve 1,0 l/Dak N2 (bakır oksit nanopartikülleri için) gaz akış debisi koşullarında; başlangıç çözeltisinin konsantrasyonuna ve redüksiyon sıcaklığına bağlı olarak incelenmiştir. Karakterizasyon çalışmaları sırasında boyut ve şekil morfolojileri ile birlikte faz analizi çalışmaları da gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda USP tekniği ve hidrojen redüksiyonu sonucu yüzey merkez kübik yapıda bakır nanopartikülleri üretilirken monoklink yapıda bakır oksit nanopartiküllerinin üretimi de USP tekniği ve termal parçalanma sonucu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca elde edilen bakır ve bakır oksit nanopartiküllerinin boyutunun başlangıç çözeltisi konsantrasyonun azalması ile beraber düştüğü belirlenmiştir. Partikül boyut ve morfoloji üzerinde sıcaklığın da etkisi olduğu gözlemlenmişitr. tr_TR
dc.description.abstract In this study, nanosized copper (Cu) and copper oxide (CuO) particles in spherical morphology were obtained from aqueous precursor solution of copper (II) nitrate salts by Ultrasonic Spray Pyrolysis method. The effect of solution concentration and reaction temperature on particle size and morphology under 1.3 MHz ultrasonic frequency and for copper nanoparticles 1.0 l/min H2 , for copper oxide nanoparticles 1.0 l/min N2 gas flow rates conditions is investigated. Characterization studies were conducted on size and shape morphology, and also phase analysis were carried out. In this research, copper nanoparticles with face centred cubic structure were obtained by USP method and hydrogen reduction. Copper oxide nanoparticle with monoclinic structure were produced by USP technique and thermal decomposition. Moreover it was observed that reduction of obtained particle size of copper and copper oxide depends on the decrease in concentration of solution, and it was noticed that reaction temperature affects particle size and morphology. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9132
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Ultrasonik Sprey Piroliz tr_TR
dc.subject Bakır tr_TR
dc.subject Bakır oksit tr_TR
dc.subject Nanopartiküller tr_TR
dc.subject Ultrasonic Spray Pyrolysis en_US
dc.subject Copper en_US
dc.subject Copper Oxide en_US
dc.subject Nanoparticles en_US
dc.title Bakır Ve Bakır Oksit Nanopartiküllerinin Ultrasonik Sprey Piroliz (usp) Yöntemi İle Üretimi tr_TR
dc.title.alternative Production Of Copper And Copper Oxide Nanoparticles Via Ultrasonic Spray Pyrolysis (usp) Method en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9182.pdf
Boyut:
4.55 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama