Uzay Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonu Kullanan İşbirlikli Çok Atlamalı Ağlar

thumbnail.default.alt
Tarih
2015-06-22
Yazarlar
Taştan, Mustafa Cihan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu tezde uzay kaydırmalı anahtarlama modülasyonunun çok atlamalı ağlardaki başarımı bit hata olasılığı ve servis kesilme olasılığı bakımından incelenmiştir. İşbirlikli haberleşmenin kullanıldığı sistem için kuramsal ve benzetimsel sonuçlar paylaşılmıştır.
In this thesis, space shift keying modulation with cooperative communication is analyzed for multi-hop networks. The Bit Error Rates (BER) and Outage probability of the system is expressed with theoretical results and simulations.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2015
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Instıtute of Science and Technology, 2015
Anahtar kelimeler
Uzay Kaydırmalı Anahtarlama Modülasyonu, İşbirlikli Haberleşme, Bit Hata Olasılığı, Servis Kesilme Olasılığı, Çok Atlamalı Ağlar, Space Shift Keying Modulation, Cooperative Communication, Bit Error Rate, Outage Probability, Multi Hop Networks
Alıntı