Moleküler Biyoloji Tekniklerinin Çamaşır Makinesinde Mikrobiyolojik Analizler İçin Uygulanması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-18
Yazarlar
Yakartaş, Burcu
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Doğal enerji kaynaklarının son yıllarda kritik önem kazanmasıyla düşük enerji tüketimli ürünler ön plana çıkmıştır. Beyaz eşya üreticileri bu doğrultuda düşük sıcaklıkta az miktarda su tüketen ürünlere yoğunlaşmışlardır. Ancak düşük sıcaklıklarda yıkama sonucunda makine hijyeninde olumsuz gelişmeler gözlenmiştir. Bu çalışmada, çamaşır makinelerinde düşük sıcaklıklarda yapılan yıkama sonucunda ortaya çıkan, koku-görüntü kirliliği gibi problem yaratan ve hijyen koşullarını olumsuz yönde etkileyen biyofilm tabakaları incelenmiştir. Biyofilm oluşumunun ökaryotik kaynaklarının belirlenmesi için 18s ribozomal RNA gen dizilimlerini hedefleyen polimeraz zincir reaksiyonu gerçekleştirilmiş ve çoğaltılmış bu gen bölgeleri klonlama ve transformasyon ile TOPO TA vektörüne aktarılmıştır. Bu aşamadan sonra sekans analizi gerçekleştirilerek gen dizilimlerinin hangi mikroorganizmalara ait olduğu tespit edilmiştir. Çalışmanın sonunda tanımlanan ökaryotik mikroorganizmaların %50’sinin fungi, %38’sinin protozoa ve %12’sinin metazoa türleri olduğu görülmüştür.
Efficient use of energy become critically important due to the global warming and limited natural resources all over the world. In order to decrease energy consumption, white goods industry started to focus on systems operating at low temperature with less water requirement. However, hygiene problems occured in machines which operate at low temperature. In this study, eukaryotic sources of biofilm formation where identified which was formed on washing wachines at low temperatures and cause odor-visiual pollution besides hygiene problems. Polymerase chain reaction was performed in order to amplify 18s ribosomal RNA gene sequences and these gene regions cloned and transformed into TOPO TA vector. After cloning and transformation; species were identified by the comparison of sequence analysis results of 18s ribosomal RNA of the cloned insert through databases. 50% of the species were identified to be fungi while 38% of protozoa and 12% of metazoa species were found.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
biyofilm, 18s ribozomal RNA gen dizilimi, mikroorganizma tayini, biofilm, 18s ribosomal RNA gene sequence, identification of microorganisms
Alıntı