Saccharomyces Cerevısıae Nın Oksidatif Stres Koşulları Altında Büyüme Fizyolojisi Ve Metabolizmasının Yeniden Modellenmesi

dc.contributor.advisor Çakar, Zeynep Petek tr_TR
dc.contributor.author Altıntaş, Ali tr_TR
dc.contributor.department Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji tr_TR
dc.contributor.department Molecular Biology and Genetics en_US
dc.date 2011 tr_TR
dc.date.accessioned 2011-02-17 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-15T19:15:40Z
dc.date.available 2015-06-15T19:15:40Z
dc.date.issued 2011-02-17 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2011 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2011 en_US
dc.description.abstract Bu projede, Saccharomyces cerevisiae’nin protein kinaz/fosfataz geni silinmiş (knock-out) mutantlarında yükseltgen ortamın hücre büyümesine etkisini açıklamak amaçlanmış, ayrıca hücre içi sinyal aktarımında ve çeşitli gen ekspresyon yolizlerinde büyük etkisi olan protein kinaz/fosfataz yolizleri hakkında yükseltgen ajan H2O2’nin etkileri araştırılmıştır. Bunun için S. cerevisiae’nin 2 yaban tipi ve 38 farklı protein kinaz/fosfataz geni silinmiş (knock-out) mutanları incelenmiştir. Bu 38 protein kinaz/fosfataz mutantları, oksidatif stres tepkisinin iletilmesinde en muhtemel adaylar olup hem genel/oksidatif stres tepkileri hem de DNA hasar tepkileri üzerine bilinen aktiviteleri üzerinden seçilmiştir. Büyüme fizyolojisi üzerine elde edilen sonuçların en önemlileri: protein kinaz/fosfatazların dengeleyici mekanizması, OCA1 geninin oksidatif stres tepkilerindeki merkezi etkinliği, DNA hasarı ve hücre döngüsü durması, ayrıca yavaş büyüyen ve geni silinmiş bud32∆, vps15∆, ptc1∆ ve oca1∆ (knock-out) mutantlarının gözlemlenmesi olarak sıralanabilir. BioLector mikrofermentasyon platformu, farklı H2O2 koşullarında S. cerevisiae’nin diauksik fazının kesin zaman aralığını tespit etmeye olanak vermiştir. S. cerevisiae’nin diauksik faz öncesi, süreci ve sonrasında örneklenen önemli karbon metabolizması metabolitleri HPLC ile saptanmıştır. Karbon tüketiminin metabolik gecikmesi, hücrelerin ortamda artan H2O2 stres koşulu ile metabolik aktivitesini düşürdüğünü göstermekle birlikte, ağır stres derişimleri hücrelerin metabolik kısılmaya girmesine neden olmuştur. tr_TR
dc.description.abstract The objective of the project was to reveal the growth effects of oxidizing environment on protein kinase/phosphatase knock-out (KO) mutants of Saccharomyces cerevisiae. Hence, this study would enhance to investigate the contrast effects of H2O2 as kinase/phosphatase pathways in the cells that have a big impact on signal transduction and various expression pathways. Two wild type strains of S. cerevisiae and 38 different protein kinase/phosphatase KO mutants are investigated for oxidative stress responses. These 38 protein kinase/phosphatase mutants are selected to their known activities on both general/oxidative stress response and DNA damage response as these mutants are the possible candidates for the specific aim of this project. There are many important findings on growth physiology, but the most important ones can be said that the compensatory mechanism of protein kinase/phosphatase, the central activity of OCA1 gene among responses of oxidative stress, DNA damage and cell cycle arrest, and also the investigation of slow grower KO mutants: bud32∆, vps15∆, ptc1∆ and oca1∆. BioLector microfermentation platform allowed us to detect the exact time interval of diauxic phases of S. cerevisiae upon different H2O2 stress conditions. The important metabolites of carbon metabolism which were sampled before, during and after diauxic phase of S. cerevisiae were detected by HPLC. The metabolic delay of carbon utilization proved that the cells decrease the metabolic activity with increasing H2O2 stress conditions in the environment. Moreover, the harsh stress concentrations make the cells undergo a metabolic turn-down. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5427
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject H2O2 tr_TR
dc.subject Oksidatif Stres tr_TR
dc.subject Diauksik Faz tr_TR
dc.subject Protein Kinaz tr_TR
dc.subject Protein Fosfataz tr_TR
dc.subject H2O2 en_US
dc.subject Oxidative Stress en_US
dc.subject Diauxic Phase en_US
dc.subject Protein Kinase en_US
dc.subject Protein Phosphatase en_US
dc.title Saccharomyces Cerevısıae Nın Oksidatif Stres Koşulları Altında Büyüme Fizyolojisi Ve Metabolizmasının Yeniden Modellenmesi tr_TR
dc.title.alternative Growth Physiology And Metabolic Remodelling Of Saccharomyces Cerevisiae Under Oxidative Stress Conditions en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
11328.pdf
Boyut:
8.75 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama