Temas Probleminin Sonlu Elemanlar Yöntemi Ile Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Yaylacı, Murat
Birinci, Ahmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu çalışmada, düzgün yayılı yük ile yüklenmiş ve yarım düzleme oturan elastik iki tabakanın temas problemi sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak çözülmüştür. Çözümde tabakaların kütle kuvvetleri ihmal edilmiştir. Problem düzlem hal için incelendiğinden z ekseni doğrultusundaki kalınlık birim olarak alınmıştır. Problemin sonlu eleman modeli ANSYS paket programı kullanılarak oluşturulmuş ve iki boyutlu analizi yapılmıştır. Çeşitli boyutsuz büyüklükler için normal gerilmeler elde edilmiş ve bulunan sonuçlar literatürdeki analitik sonuçlarla karşılaştırılarak doğrulanmıştır.
In this paper, a contact problem for two elastic layers resting on a elastic half plane and loaded by uniformly distributed load is solved using finite element method. Body forces of elastic layers are neglected in the problem. Thickness in z-direction is taken to be unit. The finite element model of the problem is constituted using ANSYS software and the two dimensional analysis of the problem is carried out. By reason of the fact that maximum value of the normal stress is on the symmetry axis, x and y stresses on the symmetry axis are determined for various dimensionless quantities. Finally, the results obtained from finite element method are verified by comparison with the analytical results.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı