Pb, Cd, B Elementlerinin Topraklardan Şelat Destekli Fitoremediasyon Yöntemiyle Giderilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Vanlı, Ömer
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ekosistemin kendini yenileme kabiliyetinin, insan müdahalesi sonucu azalması su ve hava ortamının kirlenmesine neden olduğu gibi toprak kaynaklarının da önemli ölçüde kirlenmesine neden olmuştur. Kirlenmiş toprakların fiziksel ve kimyasal metodlarla temizlenmesi ekonomik ve teknolojik olarak yüksek maliyetler gerektirdiğinden, bunların yerine hem ekolojik hem de ucuz bir alternatif olarak kabul edilen agronomik teknikler kullanılmaktadır. Kirlenmiş toprakların iyileştirilmesi amacıyla bitkilerin kullanıldığı ve özellikle ağır metallerin giderilmesinde kullanılmaya başlanılan fitoremediasyon yöntemi de bu yöntemlerden birisidir. Bu çalışmada, Pb, Cd ve B elementleri ile kirlenmiş toprakların fitoremediasyon yöntemi ile temizlenmesi araştırılmıştır. Bu amaçla Pb, Cd ve B elementleri eklenmiş topraklara, mısır, ayçiçeği ve kanola bitkileri kullanılarak, fitoremediasyonları incelenmiştir. Ayrıca topraklara fitoremediasyon kapasitesini arttırmak üzere çeşitli dozlarda kompleks yapıcı şelat ilave edilerek, bitkilerin element giderim performanslarındaki değişimler gözlenmiştir.
As a result of human intervention to the self renewal capability of the ecosystem, not only water and air sources, but also soil resources have been contaminated to a great extent. Since the cleaning of contaminated soils by physical and chemical techniques requires expensive and difficult methods both in economical and technological sense, agronomic techniques may be used as an ecological and economical solution alternative. Uptaking of elements by plants in order to remediate contaminated soils (phytoremediation) is commonly used as one of the alternative methods. In this study, phytoremediation of Pb, Cd and B elements from soils was investigated. Absorption capacities of corn, sunflower and canola plants were studied. Additionally, effect of chelate addition to soils for increasing the removal efficiency was investigated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Ekosistem, Agronomik, Fitoremediasyon, Şelat, Ecosystem, Agronomic, Phytoremediation, Chelate
Alıntı