Aydınlatma Armatür Tasarımında Gerçek Değer İle Tasarım Değerinin Karşılaştırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Güler, Hasan Gürkan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Aydnlatma Armatür Tasarımında Gerçek Değer ile Tasarım Değerinin Karşılaştırılması
Compare the Real Value and Design Value in the Design of Lminaires
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Solid Works, Optis, Tasarım, Fotometrik Veri, Solid Works, Optis, Design, Photomeric Data
Alıntı