Emc analysis Of PCB and waveguide structures using 2D parallel TLM algorithm

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Altınbaşak, Caner
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Bilişim Enstitüsü
Institute of Informatics
Özet
Aksi İletim Hattı Matris Metodu olarak bilinen İletim Hattı Modellemesi (TLM), devre eşdeğerleri kullanarak alan problemleri çözmek için sayısal bir tekniktir. Bu Maxwell denklemlerinden ve sürekli iki-telli iletim hatlarının bir ağ üzerinde gerilim ve akımlar için denklemler arasındaki denklik dayanmaktadır. Bu çalışmada, homojen medya ve homojen olmayan ortamlar 2D elektromanyetik dalga ve yayılma problemleri TLM tarafından çözülür ve analitik ve sonuçları karşılaştırılmıştır. TLM algoritması paralel bir uygulama, iki farklı yapılara uygulanmaktadır. Bunlardan biri dikdörtgen bir dalga kılavuzu ve diğeri, temel PCB yığın kalmıştır.Dalga kılavuzunun sonuçları analitik sonuçları ile karşılaştırılır.PCB yığın-up sonuçları sonlu elemanlar yöntemiyle elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılır.
Transmission Line Modeling (TLM), otherwise known as the Transmission Line Matrix Method, is a numerical technique for solving field problems using the circuit equivalents. It is based on the equivalence between Maxwell's Equations and the equations for voltages and currents on a mesh of continuous two-wire transmission lines. In this study, 2D electromagnetic wave and diffusion problems in homogeneous media and inhomogeneous media are solved by TLM and analytically and results are compared. A parallel implementation of TLM algorithm is applied to two different structures. One of them is a rectangular waveguide and the other is the a basic PCB stack up. The results of the waveguide is compared with analytical results. Results of the PCB stack-up is compared with results from finite elements method.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Bilişim Ensititüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Informatics, 2007
Anahtar kelimeler
Elektromanyetik uygunluk, Elektrik hatları, Electric lines, Electromagnetic compatibility
Alıntı