Rüzgar Enerjisi Ve Türkiye Rüzgar Potansiyeli Rüzgar Enerjisinde Değisken Ve Sabit Fiyat Tarifeleri Ve Enerji Depolama Teknikleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-27
Yazarlar
Akınsal, Akın
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Günümüzde rüzgar enerjisinden elektrik üretimi her geçen yıl artmaktadır. Basta Danimarka, Almanya, İspanya ve ABD olmak üzere bir çok ülke tesvikler ve yatırımlar ile rüzgar enerjisi üretimini arttırmaya yönelik çalısmalar yapmaktadır. Türkiye’nin rüzgar potansiyelinin büyük olduğu bilinmektedir. Fakat bazı teknik sorunlar nedeniyle rüzgar enerjisi gücü artısına kısıtlama getirilmektedir. Rüzgar enerjisi üretimi yoğun olan yerlerde, enerji depolama teknolojileri kullanımı elektrik sebekesine enerji kalitesi ve rüzgar enerjisine kısıtlama getiren teknik sorunlara yararlı olabilir. Türkiye elektrik enerjisi piyasasında, birim enerji bedeli günün saatine göre ve bazen mevsime göre farklı değerler alabilmektedir. Bu tez çalısması kapsamında, Türkiye’de seçilmis 10 bölge için rüzgar enerjisi potansiyeli Devlet Meteoroloji Đsleri Genel Müdürlüğü’nün (DMĐ) 2003-2008 arası yaptığı 10 metre yükseklikteki ölçülen saatlik ortalama rüzgar hızı verileri kullanılarak incelenmis ve bu bölgelerin rüzgar enerjisi üretimi hesaplanmıstır. Bu rüzgar enerjisi üretimi ile, Türkiye elektrik piyasasındaki farklı elektrik fiyatları ile ekonomik değerlendirme hesabı yapılmıstır. Bu seçilmis 10 bölge için enerji depolama teknolojisi tesisleri kurulma ihtimalleri ve farklı enerji depolama verimleri ile ekonomik kazanç olasılıkları incelenmistir. 10 bölgenin rüzgar enerjisi üretimi karakteristiği, Türkiye rüzgar enerji üretimi kabul edilerek, Kurulu rüzgar enerjisi gücünün Türkiye kurulu gücüne esit olması ve rüzgar enerjisi üretiminin Türkiye elektrik enerjisi talebine esit olması durumları için enerji üretim ve tüketimi dengesi analizleri yapılmıstır.
Nowadays electric energy production from wind energy is increasing every year. Many countries, especially Denmark, Germany, Spain and USA, are trying to increase the wind power production in their country with some investments and financial motivations. It is known that Turkey has a great wind energy potential. But because of some technical issues wind energy plants building is limited. Constructing energy storage technology facilities near to the areas which are highly wind potential, can be good for energy quality of electric grid and can also be a solution for the problems which caused limitation. In Turkey electric energy market, energy cost can be variable according to the season and the time of the day. Within the scope of this study, wind energy potential of 10 chosen areas in Turkey is analyzed with hourly average wind data from State of Meteorological Works General Directorate (SMW) measured in 10 m height between 2003 and 2008 and wind energy production calculated for these areas. For these wind energy productions, economic gain calculation is simulated for different electric price costs in Turkish electric market. Energy storage technology applications opportunities are examined and economical gain possibilities for different energy storage efficiencies are investigated. Wind power production characteristic of these 10 areas is assumed to the wind power production characteristic of Turkey. Then electric energy production and demand balance are simulated for if the wind energy power is equal to the installed power capacity of Turkey and if the wind energy production is equal to the total electric energy demand of Turkey.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Rüzgar Enerjisi, Elektrik Piyasası, Enerji Depolama Teknikleri, Türkiye Rüzgar Potansiyeli, Wind Energy, Electric Market, Energy Storage Technics, Turkey Wind Potential
Alıntı