Climate Impacts Of Gap On Southeast Anatolia Region

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Ekici, Sait Altuğ
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Eurasia Institute of Earth Sciences
Özet
1980'lerde Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) başladığından beri, Türkiye'nin Güneydoğu Anadolu Bölgesi büyük bir değişim geçirmektedir. Sulama çalışmaları ve çok geniş arazilerde yeni ürün yetiştirme çabalarıyla, bölge yüzey örtüsü büyük bir değişim yaşamaktadır. GAP'tan önce yağmurla sulanan, çoğunlukla çorak olan bu araziler şimdi farklı ürünler ve yoğun tarım çalışmalarıyla kaplı bulunmakta. Bu yüzey değişimlerinin bölge iklime etkilerini araştırmak ve anlamak için bir yıl boyunca meteorolojik ölçümler yapıldı ve bir yüzey modeli çalıştırıldı. Ölçümsel çalışmalarda GAP öncesi ve sonrasını yansutan iki alanda otomatik meteoroloji istasyonları ve eddy kovaryans sistemleri kullanıldı. ?GAP'ın Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ne İklimsel Etkileri? adlı tezde, eylül 2006'dan Ağustos 2007'ye kadar ölçülen değerler ve Community Land Model (CLM) v.3.0 model simulasyonlarının sonucunda bölge iklimindeki değişiklikler ortaya kondu. Bitki örtüsünün ortamda serinletici bir etkisi olduğu ve aynı zamanda sulanmayan arazilere göre sulanan arazilerde havadaki nemi artırdığı anlaşılmıştır. Güneydoğu Anadolu Bölgesi için yüzey modeli çalışmaları da başarıyla tamamlanmış ve bütün simulasyon sonuçları, gözlem sonuçlarıyla beraber bu çalışmada sunulmuştur.
Southeast Anatolia region of Turkey is undergoing an immense change since the Southeast Anatolia Project (GAP) has started in 1980s. With the irrigation activities and new crop cultivations over large areas of land, the region is experiencing a significant land cover change. It was mostly barren, rain-fed areas before the GAP, and now the area is covered with multiple crops and busy farming processes. In order to examine and understand the climate impacts of this land cover change over the region, one year long meteorological observations are performed and a land surface model is run. Automatic weather stations and eddy covariance systems are used for the observational studies. Meteolorological data are gathered from two different sites representing before GAP and after GAP conditions. In this thesis titled as ?Climate Impacts of GAP on Southeast Anatolia Region?, gathered data from September 2006 to August 2007, and the simulation results of Community Land Model (CLM) v.3.0 revealed the current differences in the weather and climate of the region. It is understood that the vegetation cover over irrigated lands, has a cooling effect on the overlying air and it also increases the humidity ratio comparing to the non-irrigated sites. Land surface modeling is performed quite succesfully over southeast Anatolia region and all the simulation results with the observational results are represented in this paper.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Eurasia Institute of Earth Sciences, 2008
Anahtar kelimeler
Bilim ve Teknoloji, Meteoroloji, Science and Technology, Meteorology
Alıntı