Çelik Bir Yapının Boyutlandırılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-06-12
Yazarlar
Kurşun, Levent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, çelik konstrüksiyondan bir acil su tankı tasarlanmış, Eurocode ve DIN ışığında detaylı olarak boyutlandırılmıştır. Yapının çevresindeki tesislerinin acil su ihtiyacı doğrultusunda hesaplanan tank hacmi, temiz açıklıkları ve yüksekliği sabit kabul edilmiş sadece bu tankı taşıması düşünülerek ön boyutlandırmada saptanan taşıyıcı sistem ve elemanlar hesaplar sonucunda gerekli durumlarda değiştirilmiştir. Boyutlandırılan yapının taşıyıcı sistemi süneklik düzeyi yüksek çelik çaprazlardan oluşan çerçevelerden meydana gelmiştir. Bilgisayar modelinin hazırlanmasında SAP2000 programı kullanılmıştır. Kolon ve kirişler çubuk elemanlarla, döşemeler ise düşey yük taşımadığı için ve asıl görevleri kolonlardaki burkulma boylarını azaltmak ve düşey elemanların stabilitesini sağlamak olduğu için çubuk elemanlardan teşkil edilmişlerdir. Taban plakalarının, ankraj bulonlarının boyutlandırılması ve hesaplanması için SAP2000’ de ayrı bir model kurulmuş ve analiz sonuçlarına göre taban plakası ve ankraj bulonları boyutlandırılmıştır. Betonarme kazıkların hesabında da ayrı bir model SAP2000 de kurulmuş ve zemin yaylarla modellenerek gerçeğe yakın bir çözüm elde edilmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada çelik yapılar ile ilgili boyutlandırmada önemle üzerinde durulması gereken bazı noktalara da değinilmiş ve boyutlandırılan yapının gerekli imalat ve montaj çizimleri hazırlanmıştır.
In this study a steel construction emergency water tank system desinged and detailed with respect to Eurocode and DIN (Deutches Institut für Norme). Tank volume which is calculated with respect to the emergency water that is needed for Plants which are close to emergency water tank. Clear spans and height of the tower kept as far as possible, if necessary only changes are made in bearing system and its components determined preliminary diemensioning. The steel structure consist of concentrical bracing system in order to achieve high ductility level. The SAP2000 structural analysis and design software is used as a computational program to analyze the superstructure. In the computer model, the coloums and the beams are defined as frame elements, subfloors are also defined as frame elements. In order to calculate and diemesion base plate and anchor bolts a different model establised by using SAP2000 and with respect to the analysis resutls base plate and anchor bolts are diemensioned. Reinforced concrete piles are modeled with SAP2000 and in this model soil modeled with siprings in order to obtain a realistic calculation. In this study important points for dimensioning of a steel stucture is mentioned and necessary drawings of desingned steel structure are prepared called shop drawings and erection drawings.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
çelik konstrüksüyon, eurocode, sap2000, steel construction, eurocode, sap2000
Alıntı