Kalkopirit Flotasyonunda Bakteriyel Şartlandırmanın Mineral Yüzeyine Etkileri

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Tarkan, H. Mustafa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Thiobacillus ferrooxidans; aerobik, asidofilik, ototrofik, Gram-negatif bakteridir. Bu bakteri 0,5 µm genişliğinde ve 2 µm uzunluğunda ve çubuk şeklindedir. En iyi gelişme pH’sı 2,0 olup 1,5-5,0 pH aralığında aktiftir. Thiobacillus ferrooxidans çok değişik doğal ortamlarda bulunur, ancak sülfür minerallerinin bulunduğu ortamlarda rahatça üreyebilir. Bu türler sadece inorganik sülfür bileşiklerini kullanmakla kalmayıp Fe+3 iyonlarını da devamlı olarak oksitleyebilirler. Bu organizmanın pek çok türü izole edilmiş olup farklılıkları elementel sülfür veya çeşitli sülfür minerallerini oksitleme kapasitelerine bağlıdır. Bu tez kapsamında bakteriyel şartlandırmanın kalkopirit numunesi yüzeyine etkisi üzerine deneyler yapılarak, bakteri sayısı, kondüsyonlama süresi, katı-sıvı oranı ve tane boyutu gibi parametreler denenmiştir.
Thiobacillus ferrooxidans is an aerobic, acidophilic autotrophic, Gram-negative, bacterium. It is a rod-shaped bacterium approximately of 0.5 µm in width and 2 µm in length. This bacterium is active over a pH range of 1.5-5 with optimum growth at pH 2.0. It can be found in a wide range of natural environments, but its can readily be detected where there are concentrations of sulphide minerals. Thiobacillus ferrooxidans is able not only to utilize inorganic sulphur compounds but also ferrous iron simultaneously as oxidable inorganic substrates. Many strains of this organism have been isolated, and their diffrentiation is based upon their capacity either to oxidize elemental sulphur or various sulphide minerals. In this thesis the effect of bacterial conditioning of chalcopyrite mineral was studied and effect of number of bacteria, conditioning time, temperature, solid-water ratio and particle size were investigated.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002
Anahtar kelimeler
Kalkopirit, Biyolojik oksidasyon, Bakteri, Mineral yüzeyi, Flotasyon, Chalcopyrite, Biooxidation, Bacteria, Mineral surface, Froth flotation
Alıntı