19. Yy Tarihi Tuğla Yiğma Duvarlarin Davranişi Üzerine Kapsamli Deneysel Bir Çalişma

dc.contributor.advisor İlki, Alper tr_TR
dc.contributor.author İspir, Medine tr_TR
dc.contributor.department Yapı Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Structural Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-10-19 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-07-07T08:27:27Z
dc.date.available 2015-07-07T08:27:27Z
dc.date.issued 2010-10-19 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, tarihi bir yığma yapıdan alınan numuneler üzerinde kapsamlı bir deneysel çalışma yapılmıştır. Numuneler, 18. yy. da inşaatı gerçekleştirilen tarihi Akaretler sıraevlerinin taşıyıcı duvarlarından alınmıştır. Mevcut yapıların değerlendirilmesi için gerekli aşamalardan biri olan mevcut malzeme özelliklerinin belirlenmesi aşaması, incelenen yapının durumunun gerçekçi bir şekilde değerlendirilmesi için gereklidir. Türkiye’deki tarihi yapıların malzeme karakteristiklerine ilişkin kapsamlı ve sistematik bir veri mevcut olmadığı için; tarihi yığma ve yığmayı oluşturan birim ve harcın özelliklerinin belirlenmesi, üzerinde çalışılması gerekli bir konudur. Bu çalışma çerçevesinde, eğilme, basınç ve kayma deneyleri yapılarak, söz konusu malzemenin mekanik açıdan davranışı belirlenmiştir. Regresyon analizi yardımıyla, mekanik özellikler arasında ilişkiler kurulabilmiştir. İncelenen yapıyla aynı döneme ait olan birkaç yapının duvarlarındaki tuğlaların yüzey sertlik ölçümleri, hasarsız test yöntemlerinden olan Schmidt çekici ile ölçülmüş ve bu yapılardan alınan karot numunelerinin basınç dayanımları da deneysel olarak belirlenmiştir. Elde edilen ortalama sertlik değerleri ve ilgili ortalama basınç dayanımları arasında bir ilişki kurulabilmiştir. Basınç gerilmesi-düşey şekildeğiştirme arasındaki ilişkinin parabolik fonksiyonlarla ifade edilebileceği saptanmıştır. Ortalama kayma dayanımları ve bunlara karşı gelen basınç gerilmeleri ve eksenel basınç dayanımı kullanılarak, kayma ve basınç gerilmeleri arasındaki etkileşimi ifade eden diyagram ve bağıntılar, farklı numune grupları için elde edilebilmiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, a comprehensive experimental study conducted on historical masonry samples, which were obtained from a historical structure, is realized. The historical structure is the Akaretler Row Houses built in 19th century in İstanbul. Identification of the in-place material characteristics, which is a step of the procedure of the assessment of the existing structures, is needed to derive realistic results, such as the prediction of responses of them to possible seismic actions. The material characterization of the historical masonry and masonry constituents is a challenging subject due to both the lack of sufficient data concerning these materials in Turkey. In the frame of the thesis, mechanical characteristics of the historical masonry and its constituents are determined by testing different specimens in terms of size and composition under flexural tension, compression and shear loads. Several relations between the mechanical characteristics can be established based on the simple regression analysis. By evaluating the results of destructive and non-destructive tests, an equation is suggested to find compressive strength of masonry core specimens from the in situ rebound number of bricks. To express compressive stress-vertical strain relations, parabolic functions are derived for brick, mortar and masonry specimens. Using the shear test results and average compressive strengths, the interaction curves of shear strength and compressive stress can be captured for core, prism and wall specimens. The obtained relations and values are also evaluated in a comparative manner with the related codes and the inspected literature. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/7075
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Tarihi Yapı tr_TR
dc.subject Basınç ve Kayma Dayanımı tr_TR
dc.subject Sıra Evler tr_TR
dc.subject Yığma Duvar tr_TR
dc.subject Historical Structure en_US
dc.subject Compressive Strength en_US
dc.subject Shear Strength en_US
dc.subject Row Houses en_US
dc.subject Masonry Wall en_US
dc.title 19. Yy Tarihi Tuğla Yiğma Duvarlarin Davranişi Üzerine Kapsamli Deneysel Bir Çalişma tr_TR
dc.title.alternative A Comprehensive Experimental Research On The Behavior Of Historical Brick Masonry Walls Of 19th Century Buildings en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11072.pdf
Boyut:
23.67 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama