Tribolojik Amaçlı Renyum Ve W-re Kaplamaların Üretimi Ve Geliştirilmesi

dc.contributor.advisor Ürgen, Mustafa tr_TR
dc.contributor.author Göçkan, Nazem tr_TR
dc.contributor.department Malzeme Bilimi ve Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Material Science and Engineering en_US
dc.date 2007 tr_TR
dc.date.accessioned 2007-09-13 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-05-21T13:55:44Z
dc.date.available 2015-05-21T13:55:44Z
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007 en_US
dc.description.abstract Saf Re ve W-Re ince filmleri, manyetik alanda sıçratma fiziksel buhar biriktirme yöntemi ile Si ve yüksek hız çeliği altlık malzemeler üzerine kaplanmıştır. Kaplama işlemi sırasında uygulanan parametreler kaplama basıncı ve sıçratma gücüdür ve bu parametrelerin kaplamalar üzerindeki yapısal etkileri incelenmiştir. Ayrıca kaplamalar mekanik ve tribolojik özelliklerine göre de karakterize edilmiştir. Mekanik özellik karakterizasyonları mikro-sertlik, XRD, SEM ve EDS analizleri ile, tribolojik davranış karakterizasyonları ise oda sıcaklığı ve yüksek sıcaklık (50°C, 100°C, 150°C) koşullarında gerçekleştirilen ball-on-disc ve fretting tipi testlerle yapılmıştır. Kendinden yağlayıcı oksitlerin tribolojik davranışlarını açıklayan kristal kimyası yaklaşımına dayanarak, renyumun üstün tribolojik özellikler göstereceği öngörüsünde bulunulmuştur. En yüksek yağlayıcılıktaki oksitlere sahip olan renyum, kuru ortam koşullarında mükemmel sürtünme katsayısı sonuçları göstermiştir (oda sıcaklığında µ=0,13). En düşük sürtünme katsayısına oda sıcaklığında ulaşılmış ve artan sıcaklıkla birlikte artış göstermiştir; W-Re alaşımı kaplamalar için ise aksine sürtünme katsayısı artan sıcaklıkla düşme eğilimi göstermiş ve en düşük değere denenen en yüksek sıcaklıkta ulaşılmıştır. tr_TR
dc.description.abstract Pure Re and W-Re thin films on Si wafer and high speed steel substrates have been grown by using magnetron sputtering physical vapor deposition technique. During deposition process the chamber pressure and sputtering power were the parameters whose structural effects were going to be compared. The coatings were also characterized with respect to their mechanical and tribological properties. Microhardness, XRD, SEM and EDS analysis were implemented for mechanical characterization; ball-on-disc and fretting type tests were done at room temperature and high temperature (50°C, 100°C, 150°C) conditions for tribological behavior characterization. Depending on the crystal chemical approach makes an explanation on the tribological behavior of self-lubricating oxides, rhenium was expected to give unique tribological properties. Rhenium having the most lubricious oxides of all, showed excellent friction coefficient values in dry sliding conditions (µ=0,13 at room temperature). The lowest coefficient of friction for pure Re was obtained at room temperature and it increased slightly with increasing temperature while for the case of W-Re alloy coatings, coefficient of friction contrarily showed a decreasing trend with increasing temperature and the lowest value was reached by the highest temperature tried. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans tr_TR
dc.description.degree M.Sc. en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/2763
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject re kaplamalar tr_TR
dc.subject w-re kaplamalar tr_TR
dc.subject re esaslı kaplamaların tr_TR
dc.subject re coatings en_US
dc.subject w-re coatings en_US
dc.subject tribology of re based coatings en_US
dc.title Tribolojik Amaçlı Renyum Ve W-re Kaplamaların Üretimi Ve Geliştirilmesi tr_TR
dc.title.alternative Production And Characterization Of Pure Rhenium And W-re Coatings For Tribological Applications en_US
dc.type masterThesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
7622.pdf
Boyut:
6.5 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama