Kırsal Kesim Atıksu Arıtma Sistemleri İçin Geliştirilebilir Yenileme Teknolojileri – Durum Çalışması

thumbnail.default.alt
Tarih
2008-07-07
Yazarlar
Saraçoğlu, Gülsan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Çalışma dört aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşamada, varolan anaerobik havuzlar yerine üzeri plastik malzeme ile kapatılan anaerobik tanklar kullanılmıştır.Üstü kapatılan tanklar, referans olarak üstü açık bırakılan tanklara oranla bazı parametreler haricinde daha iyi sonuçlar vermiştir. İkinci çalışmada biyofiltreler fakültatif havuzlara alternatif olarak düşünülmüştür ve biyofiltrelerin fakültatif havuzlara göre çok daha iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmiştir. Üçüncü çalışmada, fiziksel iyileştirmeleri gözlemleyebilmek için farklı şekillerde küçük ölçekli beton reaktörler inşa edilerek mevsimsel rezervuardan gelen atık suyla doldurulmuştur ve Plastik perdeler aracılığıyla elde edilen genişletilmiş yüzey alanında iyileştirilmiş biyolojik aktiviteler gözlemlenmiştir. Dördüncü çalışmada sulakalanlarda farklı bitki türleri ve farklı boyutlardaki taşlar tanklarda denenerek askıda katı madde giderimi, KOİ ve BOİ giderimi, nitrogen ve fosfor giderimi ve verimli damlatmalı sulama sistemlerini uygulama ve tıkanmayı önleme amaçlanmıştır. Sonuçlarda net bir farklılık yada avantaj görünmemesine karşılık, Kamış-Sazlık kombinasyonu şeklinde ekilen bitkilerin nispeten daha iyi sonuç veridiği görülmüştür. Bütün testlerde ayrı ayrı farklı bekleme süreleri uygulanmış ve sonuçlar detaylı olarak çalışmanın içeriğinde verilmiştir.
This study is consist of four tasks. In Task 1, Covered anaerobic tanks were tested instead of conventional systems in anaerobic lagoons and Covered tanks overall gave better results compared to uncovered tanks with exceptions for some individual parameters. In Task 2 biofilters were considered as a replacement for facultative lagoons and Improved results were obtained from biofilter experiments compared to facultative lagoon. To investigate some physical improvement, different shaped small-scale concrete reactors were constructed and filled with waste water form seasonal reservoir. Extented surface area and aeration were two major goal of Task 3. Improved biological activties were obtained on enlarged surface areas by plastic curtains. Different types of plants and different sized rocks were tested in tanks in Task 4 to obtain; removal of suspended solids, removal of BOD and COD, removal of nitrogen and phosphorus as well as permitting use of the water for drip irrigation without clogging interruptions or discharge of excess water to the environment without risking water resources. Eventhough there is no clear separation obtained between different type of plants, reed and cane combination gave comparetively better results. All tests were analyzed seperately within various retention times and results are given in text in detail.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Doğal arıtma, anaerobik havuz, biyofiltre, sulakalan, Natural treatment, anaerobic lagoon, biofilter, wetland
Alıntı