Wdm Ağlarında Çoklu Aktarım İçin Yeni Bir Yaklaşım Ve Başarım Analizi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Harmancı, M. Derin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, Dalgaboyu Atamalı WDM ağlarda çoklu aktarım yöntemleri incelenmiştir. Dalgaboyu Atamalı WDM ağlarda çoklu aktarım, optik ortamda bellek ve lojik işlem birimlerinin gerçekleştirilememesi , yol atama sırasında bilinen yol atama işlemleri dışında, atanmış olan yol üzerinde bağlantının kurulmasını sağlayacak uygun bir dalgaboyu seçimi ve optik ortamda, paketlerin elektronik ortamda olduğu gibi her düğümde çoğullanamaması sorunları ile karşı karşıyadır. Çalışmada bu sorunlara çözüm getirmeye çalışan yeni bir yöntem önerilmiş, bu yöntem ve varolan diğer yöntemler programlanmış ve başarımları karşılaştırılmıştır.
In this study, the Multicast Routing Techniques in Wavelength Routed WDM Networks is examined. Multicast Routing in Wavelength Routed WDM Networks has several problems due to the absence of optical memory and optical logic units, the need to allocate proper wavelengths after the route between two network nodes is selected, and the cost of copying optical packets in the optical medium. The study presents a new approach to solve these problems, realizes this new approach and currently existing multicast routing techniques and compares their performances.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
WDM Ağlar, Çoklu Aktarım., WDM Networks, Multicast Routing.
Alıntı