Elektrik Sistemlerinde Elektromanyetik Uyumluluk Uygulama Yaklaşımları

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Parlak, Servet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Standartlarda, elektromanyetik uyumluluk (EMU), “bir aygıt, donanım veya sistemin, bulunduğu elektromanyetik çevre içinde, bu çevreyi veya diğer donanımları rahatsız edecek düzeylerde parazitler meydana getirmeksizin, beklenen işlevlerini yerine getirme yeteneği ” olarak tanımlanır. Bu çalışmada; elektrik sistemlerinde EMU’nun elde edilmesi için yapılacak uygulamalara ilişkin yaklaşımlara dayanan bir algoritma geliştirilmiştir. Bu amaçla, EMU kavramı, EMU’ya ait sınır parazit düzeyleri, güncel EMU problemleri tanıtılmıştır. Uygulama yaklaşımlarını geliştirmek açısından önem taşıması nedeniyle, genellikle her elektrik tesisinde karşılaşılan elektromanyetik parazitler sınıflandırılarak incelenmiştir. Parazit üreten kaynaklar ve parazitlerin iletim biçimleri açıklanmıştır. EMU uygulama yöntemi; yeni bir tesisin tasarlanması veya bir tesisin genişletilmesi, bir tesisin bakımı veya tesis edilmiş donanımın güncellenmesi, varolan bir tesisin iyileştirilmesi gibi farklı uygulama safhaları için algoritmik olarak oluşturulmuştur. Bu yöntemin öngördüğü uygulama ilkeleri; bir tesisi oluşturan (topraklama sistemi, güç kaynakları, panolar, kablolar, kablo kanalları, bağlantılar, filtreler, aşırı gerilim sınırlayıcılar gibi) tüm bölümler için ayrı ayrı ele alınmıştır.
The standarts define electromagnetic compatibility (EMC) as “the ability of a device, equipment or a system to function satisfactorily in its electromagnetic enviroment without introducing intolerable disturbances to that enviroment or to other equipment”. In this study; an algorithm which is based on application approaches is developed to obtain an acceptable EMC level in electrical installations. Firstly, EMC concept, its limit interference levels and common EMC problems are introduced. Electromagnetic interferences which appear at almost every electrical installations are classified and examined in order to determine their important role in developing the application approaches. Interference sources and transmission modes of electromagnetic interference are explained. EMC application prosedure are constructed as algorithms for different application stages (e.g. designing a new installation or extending an installation, maintaining an installation or upgrading – updating installed equipment, improving an existing installation). The practice principles of this prosedure are constructed for all parts of an installation such as earthing system, power supplies, cabinets, cables, cable runs, connections, filters, surge arresters.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 1998
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 1998
Anahtar kelimeler
Elektromanyetik uyumluluk (EMU), Elektromanyetik parazit, Ekranlama, : Electromagnetic compatibility (EMC), Electromagnetic interference
Alıntı