Katanin P60 İçin Rekombinant Antijen Ve Monoklonal Antikor Üretimi

dc.contributor.advisor Karabay Korkmaz, Arzu tr_TR
dc.contributor.author Canbaz, Derya tr_TR
dc.contributor.department Moleküler Biyoloji-Genetik ve Biyoteknoloji tr_TR
dc.contributor.department Molecular Biology and Genetics en_US
dc.date 2009 tr_TR
dc.date.accessioned 2009-06-28 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-15T19:13:01Z
dc.date.available 2015-06-15T19:13:01Z
dc.date.issued 2009-07-01 tr_TR
dc.description Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009 tr_TR
dc.description Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009 en_US
dc.description.abstract Mikrotübülleri kesen proteinlerden biri olan katanin, p60 ve p80 olarak tanımlanan iki alt üniteden oluşan bir heterodimerdir. p60 alt ünitesi mikrotübülün kafesini kırmak için ATP yi hidrolizleyen bir enzim iken, p80 alt ünitesi p60’ın aktivitesini düzenler ve sentrozoma lokalize eder. p60’ın kesim aktivitesi hücre bölünmelerinde ve postmitotik nöronların aksonal büyümesinde kritik rollere sahiptir. Katanin ayrıca, nöritlerin uzunluk, sayı ve dallanma modelleri gibi nöronal morfolojinin çeşitli durumlarında fonksiyon gösterebilmektedir. Katanin proteini şu ana kadar çok fazla çalışılmış olmasına rağmen, etkileştiği proteinler çok iyi anlaşılamamıştır. Monospesifik antikorlar, hücresel kataninin görüntülenmesi ve etkileşen proteinlerinin belirlenmesinde yardımcı olabilir. Dolayısıyla bu çalışmada, tam katanin p60 proteininden özellikliği, çözünebilirliği ve antijenik determinant içeriği göz önünde bulundurularak bir amino asit dizisi seçildi ve verimli bir anlatım sisteminde anlatımı yapıldı. Sonra, 6-8 haftalık Balb/c türü fareler saflaştırılmış rekombinant katanin p60 proteini ile bağışıklandırıldı. Yüksek bağışık cevabı olan fare üzerinde hibridoma teknolojisi kullanılarak füzyon çalışmaları polietilenglikol varlığında gerçekleştirildi. ELISA (Enzim Bağlantılı Immuno Sorbent Ölçümü) kross reaktivite test sonuçları, 295 melez klon arasından katanin p60’ a karşı spesifik monoklonal antikor üretmeye aday bir melez klon, elde edildiğini göstermiştir. ELISA ve hibridoma alt izotipleme testlerine göre, bu monoklonal antikorun alt tipi IgM olarak belirlenmiştir. tr_TR
dc.description.abstract Katanin, one of the proteins that severs microtubules, is heterodimer composed of two subunits termed p60 and p80. The p60 subunit is an enzyme that hydrolyzes ATP to break the lattice of the microtubule, whereas the p80 subunit regulates the activity of p60 and localizes it to the centrosomes. Severing activity of katanin p60 has critical roles in cell divisions and in axonal growth in postmitotic neurons. Katanin may also function in various aspects of neuronal morphology such as length, number and branching patterns of neuritis. Although, katanin has been extensively studied, interacting proteins of katanin p60 are not well understood. Monospecific antibodies could be helpful to monitor cellular katanin and find out its interacting proteins. Therefore, in this study, an amino acid sequence was selected from full katanin p60 protein considering specificity, solubility and inclusion of antigenic determinants of the protein and expressed efficiently. 6-8 weeks old Balb/c mice were then immunized with purified recombinant katanin p60 protein. Fusion study was carried out by using hybridoma technology with a mouse having high immune response in the presence of polyethylenglycol. ELISA (Enzyme Link Immuno Sorbent Assay) cross reactivity test results showed that one hybrid clone was obtained among 295 hybrid clone as a candidate for producing a specific monoclonal antibody against katanin p60. According to ELISA and mouse monoclonal antibody isotyping tests results, IgM was found as the subtype of this monoclonal antibody. en_US
dc.description.degree Yüksek Lisans en_US
dc.description.degree M.Sc. tr_TR
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5405
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Katanin p60 tr_TR
dc.subject Protein Anlatımı tr_TR
dc.subject Hibridoma Teknolojisi tr_TR
dc.subject Monoklonal Antikor tr_TR
dc.subject ELISA testi. tr_TR
dc.subject Katanin p60 en_US
dc.subject Protein expression en_US
dc.subject Hybridoma Technology en_US
dc.subject Monoclonal Antibody en_US
dc.subject ELISA test en_US
dc.title Katanin P60 İçin Rekombinant Antijen Ve Monoklonal Antikor Üretimi tr_TR
dc.title.alternative Recombinant Antigen And Monoclonal Antibody Production For Katanin P60 en_US
dc.type Master Thesis en_US
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
9592.pdf
Boyut:
5.23 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama