Kazık Yükleme Deneyleri İle Nihai Kazık Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma

dc.contributor.advisor Sağlamer, Ahmet tr_TR
dc.contributor.author Düzceer, İ. Rasin tr_TR
dc.contributor.department Geoteknik Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Geotechnics en_US
dc.date 2002 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-12-08T07:36:20Z
dc.date.available 2015-12-08T07:36:20Z
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2002 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2002 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, fore ve çakma kazıklara ait 24 adet kazık yükleme deneyinin sonuçları incelenerek kazıkların nihai taşıma kapasitesi oniki farklı yöntemle yorumlanmıştır. Kazıkların nihai taşıma kapasiteleri statik yöntemlerle hesaplanarak sonuçlar yükleme deneylerinden elde edilen değerlerle karşılaştırılmıştır. Nihai kazık kapasitesinin belirlemesi için kullanılan yöntemleri karşılaştırmak için istatistik analizler yapılmıştır. İncelenen oniki yöntemden en yüksek nihai taşıma kapasitesinin Chin-Kondner yöntemi ile, en düşük kapasitenin ise De Beer yöntemi ile elde edildiği belirlenmiştir. Yükleme deneyi sonuçlarından nihai kazık kapasitesinin belirlenmesi için analitik bir yöntem önerilmiştir. Önerilen yöntemin performansını incelemek için göçme yüküne kadar devam ettirilmemiş kazık yükleme deneyleri ile beş vaka çalışması yapılmıştır. İncelenen vaka sonuçları, Önerilen yöntemin kazıkların nihai taşıma kapasitesinin belirlenmesinde güvenle kullanılabileceğini göstermiştir. tr_TR
dc.description.abstract In this study, the results of 24 pile load tests performed on bored and driven piles were analyzed. Ultimate axial capacity of each pile was interpreted by twelve different method. Ultimate axial capacity of the piles were calculated by static methods to compare with those obtained from load tests. A statistical analysis was performed to compare the load test interpretation methods. Among the twelve methods investigated, it was found out that the highest ultimate capacity was obtained from Chin-Kondner method, whereas the lowest ultimate capacity was obtained from De Beer method. An analytical method was proposed to determine the ultimate capacity of the pile from load tests which were not carried out to failure. The performance of the proposed method is investigated by presenting five case studies. The investigated cases have shown that the proposed method can be used safely to determine the ultimate capacity of tested piles. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/11129
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject Kazık yükleme deneyi tr_TR
dc.subject nihai taşıma kapasitesi tr_TR
dc.subject oturma tr_TR
dc.subject fore kazık tr_TR
dc.subject çakma kazık. tr_TR
dc.subject Pile load test en_US
dc.subject ultimate capacity en_US
dc.subject settlement en_US
dc.subject bored piles en_US
dc.subject driven piles. en_US
dc.title Kazık Yükleme Deneyleri İle Nihai Kazık Taşıma Kapasitesinin Belirlenmesi Üzerine Bir Çalışma tr_TR
dc.title.alternative A Study On Ultimate Pile Capacity Prediction From Pile Load Test en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
1333.pdf
Boyut:
19.29 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.14 KB
Format:
Plain Text
Açıklama