Radyografik Muayene Yöntemi İle Petrol Boru Hatlarındaki Borularda Kaynak Dikişi Ve Diğer Hataların İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Deligöz, Cihan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Enerji Enstitüsü
Energy Institute
Özet
Bu Yüksek Lisans Tez çalışmasında, farklı geometrilerde ve kaynak tekniklerinde ve değişik akışkan servis koşullarında çalışan boru hatlarının kaynak dikişlerinin, ASME Boiler & Pressure Vessel Code Section V: Nondestructive Examination, ASME B31.3 ? Process Piping standartlarında tanımlanan gama ışını ile radyografik muayene yöntemlerine göre incelenmesi gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen radyografik muayeneler için toplam 14 adet dikiş göz önüne alınmıştır. Radyografik muayeneleri gerçekleştirilen bu kaynak dikişlerinin kaynak üretim tekniklerine göre sınıflandırılmıştır. Elde edilen sonuçların analiz edilmesi ve uluslararası standartlara göre, elde edilen kaynak kusurlarının incelenmesi neticesinde, kullanılan tek cidar ve çift cidar ışınlama tekniklerinin ve radyasyon kaynağı olarak Ir-192 radyoizotopunun kullanımının petro boru hatları ve proses hatlarındaki bu tez kapsamında incelenen penetrasyon kalınlıklarındaki kaynak dikişlerinde meydana gelen hataların etkin bir şekilde saptanmasında ve istenen hassasiyet gereksinimlerinin karşılanmasında, yeterli olduğu tespit edilmiştir.
In the study of this master thesis, for welded joints having different fit-up geometries, techniques of welding and fluid services operating diversified conditions, gamma ray radiographic examination of those joints in accordance with ASME Boiler & Pressure Vessel Code Section V : Nondestructive Examination and ASME B31.3 : Process Piping. 14 joints are taken into account for radiographic examination and welded joints radiographed, are classified regarding the welding production techniques. Analyzing the results and studying welded joints defects by aid of international standards, usage of single wall and double wall exposure techniques and radiation source Ir-192 radioisotope for penetration thickness in the scope of this master thesis, is concluded well-enough and effective to determine volumetric welding defects inside petroleum distribution pipelines and process piping. Furthermore, it fulfills the sensitivity requirement described in international standards.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Enerji Enstitüsü, 2010
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Energy Institute, 2010
Anahtar kelimeler
Enerji, Kaynak, Kaynak dikiş kalitesi, Tahribatsız muayene yöntemleri, Energy, Welding, Weld bead quality, Nondestructive inspection methods
Alıntı