Ölü Zamanlı Sistemler İçin Yeni Bir Kural Tabanı Değiştirme Yöntemi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Genç, Hakkı Murat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Ölü zamanlı sistemlerde sistemden gözlenen bilgi geçmiş bir ana aittir ve bu gecikmeli işareti kullanmak, kontrol sistemi uygulamalarında başarısız sonuçlara neden olabilir. Bu çalışma, ölü zaman bilgisinin sistem performansını artırmak adına kural tabanının yeniden düzenlenmesinde nasıl kullanılabileceği ile ilgilidir. Temel olarak, sistemin ölü zamanından kaynaklanan bilgi gecikmesinin kural tabanının uygun şekilde kaydırılması ile telafisi önerilmektedir. Kural tabanı kaydırma yöntemini etkileyen değiştirgeler (parametreler) detaylı bir biçimde incelenmiş ve kaydırma yöntemi, sistem model değiştirgelerine göre çizelgelenmiştir. Yeni yöntem birçok farklı sistemde denenmiş ve etkisi ortaya konmuştur. Yöntemin, ölü zaman değişimlerine, yapısal ve ayar değiştirgelerinin değişimlerine ve sistem model değiştirgelerindeki belirsizliklere karşı gürbüzlüğü tüm hatlarıyla ortaya konmuştur.
In time delay control systems, the observed information is related to a past instant and using this delayed signal may cause unsatisfactory results in control system applications. This paper deals with how time delay information can be used in reorganizing the rule base so as to improve system performance. Basically, it proposes a new scheme of appropriate shifting of the rule base to compensate the information lag caused by time delay in the system. The parameters affecting the shifting scheme are discussed in detail and the shifting scheme is tabulated with respect to system model parameters. Applications of the new methodology in different systems are simulated and the effectiveness of the scheme is fully illustrated. Robustness in case of time delay changes, structural and design parameter variations and system model parameter uncertainties are also discussed intensively.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2006
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2006
Anahtar kelimeler
Bulanık Kural Tabanı, Ölü Zamanlı Sistemler, Fuzzy Rule-Base, Time Delay Systems
Alıntı