Düşeyde Düzensiz Bir Yapının Depreme Dayanıklılığın İncelenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Bakkaloğlu, Erdinç
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Nüfusun büyük çoğunluğunun birinci derece deprem bölgesinde yaşadığı ülkemizde, günümüze kadar birçok şiddetli deprem meydana gelmiş ve bu depremler sonucunda maddi ve manevi çok ağır kayıplar verilmiştir. Son yıllarda ülkemizde yeniden meydana gelen yıkıcı depremler, ülkemizde bulunan yapı stoğunun deprem dayanımının incelenmesi ve şiddetli başka bir depremde göçebilecek yapıların belirlenmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. Yükseklisans tezi olarak sunulan bu çalışmada, mevcut betonarme çok katlı bir yapının, deprem etkisi altında davranışı belirlenip, gerek görülürse güçlendirmesi yapılacaktır. Altı bölümden oluşan çalışmanın birinci bölümünde konuya giriş yapılarak, iki bölümde depremler sismilojik açıdan ele alınmış, depremlerin oluşumu hakkındaki bazı teorilere kısaca değinilerek, deprem dalgaları, Türkiye’nin depremselliği ve mühendislik şiddetleri ve anlamları hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonraki bölümlerde yapıların deprem etkisi altında çözümleme yöntemleri hakkında bilgi verilerek, bu bilgiler ışığında örnek bir yapı ele alınmış ve çeşitli yöntemlerle değerlendirilmiştir. Değerlendirmeler sonucunda elde edilen veriler doğrultusunda yapının düşey taşıyıcı elemanlarında kapasite kontrolleri yapılarak kapasitelerin yetersizliği görülmüştür.
Having its most population living in the first degree of seismic danger zone, our country has experienced many destructive earthquakes causing heavy damages to structures as well as causalities. Considering these damages especially during the major earthquake events within the recent years, the necessity of determining the existing buildings’ seismic resistances and a probability of damages occurrences is exposed. In this master-of-science thesis, a seven story reinforced-concrete building structure having vertical irregularity is investigated by means of its resistance against lateral earthquake loads by implementing different solutions strategies considering structural dynamics theory. In the first two chapters of the study, seismological issues as well as earthquake occurrence theories, earthquake mechanism and the earthquake sources affecting Turkey are covered. Structural analysis methods enforced in the earthquake design codes, such as equivalent earthquake loads method, mode superposition or linear time history analysis, are discussed in the third chapter of this research, which is followed by introducing the performance concept; performance targets; structural demands and capacity as a fourth chapter. Also non-linear static analysis method is explained in details. In the fifth chapter, the above-mentioned building is investigated by applying all of the analysis techniques and results are presented. In the conclusive final chapter, performance of the existing building is discussed and applying an engineered strengthening design and application is proposed.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
düzensizlik, performans esaslı tasarım, statik analiz, dinamik analiz, sismoloji, irregular structures, performance based design, static analysis, dynamic analysis, seismology
Alıntı