Nektar İşleme Prosesinin Vişnedeki Antioksidan Bileşikler Üzerindeki Etkisi: Metabolit Profili Ve Biyoyararlılıktaki Değişimlerin İncelenmesi

dc.contributor.advisor Boyacıoğlu, Dilek tr_TR
dc.contributor.author Toydemir, Gamze tr_TR
dc.contributor.authorID 10011537 tr_TR
dc.contributor.department Gıda Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Food Engineering en_US
dc.date 2013 tr_TR
dc.date.accessioned 2013-08-05 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-10-09T08:12:23Z
dc.date.available 2015-10-09T08:12:23Z
dc.date.issued 2013-09-13 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2013 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2013 en_US
dc.description.abstract Bu tez kapsamında, vişne nektarı prosesindeki tüm üretim basamaklarının vişne antioksidanlarının, özellikle de antosiyaninlerin, miktarı ve profili üzerindeki etkisi incelenmiştir. Bunun yanı sıra, in vitro mide-bağırsak sistemi simülasyonu modeli ve in vitro Caco-2 hücre modeli kullanılarak vişne antosiyaninlerinin in vitro biyoyararlığı çalışılmıştır. In vitro Caco-2 hücre modeli analizlerinde, nektar ingredientleri olan sukroz ve sitrik asitin ve gıda matriksinin antosiyanin biyoyararlılığı üzerindeki etkisi de incelenmiştir. Nektar işleme basamaklarından iki tanesi antioksidan madde içeriklerinde istatistiksel olarak önemli değişimlere neden olmuştur. İlki, meyvenin pres suyuna işlenmesi ile miktarlarda (kuru-madde bazında) saptanan 2-3 kat artışlardır. Bu artış, düşük antioksidan madde içeriğine sahip olan posanın presleme aşamasından sonra uzaklaştırılması ile açıklanmaktadır. Posada antioksidan madde içeriğinin düşük olması, posanın ekstraksiyonu için tekrarlanan presleme basamaklarının antioksidan bileşenlerin pres suyuna kazanımını arttırması ile ilişkilendirilmektedir. İkinci önemli değişim, konsantre vişne suyunun nektara işlenmesi ile miktarlarda tespit edilen 2-4 kat azalıştır. Kuru-madde bazındaki bu azalış, nektara işleme sırasında ilave edilen sukroz şurubunun nektarın kuru maddesinin % 50’sinden daha fazlasının sukrozdan oluşmasına neden olmasıyla açıklanmaktadır. Sukroz ve sitrik asit başta olmak üzere, toplam 11 metabolitin nektarda daha yüksek oranlarda bulunduğu ve nektar ile meyvenin metabolit profilleri arasındaki farklılığı oluşturduğu belirlenmiştir. Metabolomik analizleri ile vişnede ilk defa askorbik asit-glikozit varlığı tespit edilmiştir. In vitro biyoyararlılık analizleri nektarda antosiyaninlerin in vitro biyoyararlılığının daha yüksek olduğunu göstermiştir. Sitrik asit ve/veya sukroz ilavesinin her ikisinin de antosiyanin biyoyararlılığını arttırmada rolü olduğu söylenebilir. Bütün meyve ve bütün nektar örneklerinin biyoyararlılığı, meyve ve nektardan ekstrakte edilerek hücrelere verilen antosiyaninlerin biyoyararlılığından daha yüksektir. tr_TR
dc.description.abstract In this thesis, each step of nectar processing was studied to evaluate the changes in quantity and profile of sour cherry antioxidants. Additionally, bioavailability of sour cherry anthocyanins was assessed using in vitro simulated gastrointestinal digestion and in vitro Caco-2 cell model. In Caco-2 cell experiments the effects of sucrose and citric acid, as well as the food matrix on anthocyanin bioavailability were examined. Two of the applied treatments during nectar processing resulted in significant changes in antioxidant contents. First, steps leading from fruit to pressed-juice led to 2-3-fold increases, on dry-weight-basis. This was linked to the press-cake removal, which was mainly relevant to the removal of dry-weight poor in antioxidants. The lower contents of antioxidants in press-cake was linked to the efficient compound recovery into the juice by facilitated extraction with repeated press-cake-extraction steps. Second, processing of concentrated-juice into nectar gave rise to 2-4-fold reduction in values. This reduction was related to the addition of sucrose to concentrated- juice during nectar processing, which led to a more than 50% sucrose containing in dry matter nectar. Metabolites that strongly distinguished nectar from fruit were in total 11 metabolites, dominated by sucrose and citric acid. Metabolomics analysis also revealed the existence of ascorbic acid-glucoside in sour cherry, for the first time. A higher in vitro anthocyanin bioavailability was determined in nectar sample. Citric acid and/or sucrose inclusion resulted in an enhanced transport of anthocyanins. The anthocyanins in whole fruit and whole nectar were found to be more bioavailable than extracts. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/9613
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak yazılı izin alınmadan herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject vişne tr_TR
dc.subject Prunus cerasus L. tr_TR
dc.subject antioksidan tr_TR
dc.subject antosiyanin tr_TR
dc.subject metabolomik tr_TR
dc.subject biyoyararlılık tr_TR
dc.subject Caco-2 tr_TR
dc.subject sour cherry en_US
dc.subject Prunus cerasus L. en_US
dc.subject antioxidant en_US
dc.subject anthocyanin en_US
dc.subject metabolomics en_US
dc.subject bioavailability en_US
dc.subject Caco-2 en_US
dc.title Nektar İşleme Prosesinin Vişnedeki Antioksidan Bileşikler Üzerindeki Etkisi: Metabolit Profili Ve Biyoyararlılıktaki Değişimlerin İncelenmesi tr_TR
dc.title.alternative The Effects Of Nectar Processing On Sour Cherry Antioxidant Compounds: Changes In Metabolite Profile And Bioavailability en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
13941.pdf
Boyut:
3.44 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama