Güdümlü Füzelerde Bulanık Kontrol

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Becan, Mustafa Resa
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Instıtute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada Bulanık Kontrol, güdümlü füzelerin izleme ve yakalama sistemlerine uygulanarak geleneksel yöntemlerle karşılaştırılmıştır. Geleneksel yöntemler olan Kuyruk İzleme ve Oransal Seyir yöntemleri ayrıntılı biçimde açıklanarak güdüm sistemlerinde bozucu etki şeklinde ortaya çıkan gürültü etkisinden söz edilmiş ve buna bağlı olarak Bulanık Kontrol kullanma gereksinimi açıklanmıştır. Öngörmeli Kuyruk İzleme de, bu tez çalışmasında önerilen bir yöntemdir ve bağıntılarıyla birlikte açıklanmıştır. Güdüm Sistemine ikinci itme etkisi uygulanması da tezin özgün çalışmalarından biri olmaktadır. Tez kapsamında yapılan bir diğer araştırma Bulanık Kontrol sonuçlarından hareketle daha basit ve maliyeti ucuz bir Kural Temelli Kontrol algoritması üzerinde çalışmak olmuştur. Tez çalışmasının önemli bir özelliği, yapılan tüm incelemelerin öncelikle bir basit füze modeli üzerinde denenmesinin ardından aerodinamik katsayıların dikkate alındığı gerçekçi bir füze modeline uygulanması olmaktadır. Her iki model üzerinde yapılan benzetim çalışmalarından başarılı sonuçlar alınmıştır.
Fuzzy Control algorithm is applied to the tracking and guidance systems of the guided missiles and is also compared to the conventional methods in this study. These methods are Tail Pursuit and Proportional Navigation Guidance which are explained in detail. The noise effect in the guidance systems as a disturbance and the reqirement of fuzzy control due to this effect are also mentioned. Predictive Tail Pursuit which is proposed method in this study is explained with its equations. One of the original works of the thesis is the seconder booster effect to the missile. The other investigation is the study on Rule Base Control is based on the results of the fuzzy control. The purpose of this work is obtain the simplified control system is cheaper than fuzzy control. The other important property of this study is whole investigations are applied to the realistic missile model which has aerodynamic coefficients after the simplified missile model. The simulation studies for each model are obtained the good results.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2001
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2001
Anahtar kelimeler
Güdümlü Füzeler, Bulanık Kontrol, Öngörmeli Kuyruk İzleme, Guided Missiles, Fuzzy Control, Predictive Tail Pursuit
Alıntı