İş Değerlendirme Ve Personel Değerlendirme Üzerine Bir Bulanık Karar Modeli

dc.contributor.advisor Özkan, Coşkun tr_TR
dc.contributor.author Özdaban, İsmail tr_TR
dc.contributor.department Endüstri Mühendisliği tr_TR
dc.contributor.department Industrial Engineering en_US
dc.date 2010 tr_TR
dc.date.accessioned 2010-11-06 tr_TR
dc.date.accessioned 2015-06-23T07:23:35Z
dc.date.available 2015-06-23T07:23:35Z
dc.date.issued 2012-08-16 tr_TR
dc.description Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2010 tr_TR
dc.description Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2010 en_US
dc.description.abstract Bu çalışmada, iş değerlendirme ve personel değerlendirme farklı bir bakış açısı ile ele alınıp bulanık mantık temelli bir karar modeli ortaya koyulmuştur. Öncelikle iş değerlendirmedeki faktörler ile personel değerlendirmedeki kriterler tanımlanmış, ağırlıkların belirlenmesi için dilsel değişkenler ve bunlara karşılık gelen üçgensel bulanık sayılar oluşturulmuştur. Değerlendiricilerin ikili karşılaştırma matrisleri ile yapmış oldukları değerlendirmelerin çıkan sonuçları ile dört farklı sıralama yöntemi kullanılmış, yöntemlerin kıyaslanması ile ağırlıklar belirlenmiştir. Modelde kullanılacak işlerin tespiti için iş analizleri yapılarak asıl iş kapsamında değerlendirilen işler ve yine bu işlerde çalışan personel çalışmaya esas teşkil etmiştir. Belirlenen ağırlıklar kullanılarak, değerlendiricilerin eşliğinde yine dilsel değerler ve bunlara karşılık gelen üçgensel bulanık sayılar ile işler ve personel değerlendirmeye tabi tutulmuşlar, çıkan sonuçlara göre işlerin ve personelin almış oldukları üçgensel bulanık puanlar ve dolayısıyla iş grupları ile girdikleri gruplar belirlenmiştir. Karar modelinde sonraki amaç; bulanık sayıların uzaklık ölçümü ile personelin almış olduğu puan ile mevcutta çalışmış olduğu işinin neresinde olduğunun ve buna bağlı olarak belirlenen durumların ortaya koyulmasıdır. Personelin, işine göre almış olduğu yüksek puana bağlı olarak terfi edebileceği veya değerlendirilebileceği işler çıkartılmış, işine göre almış olduğu düşük puana bağlı olarak ise kriterler incelenmiş ve gelişim-eğitim ihtiyaçları belirlenmiştir. Bulanık iş değerlendirme ve personel değerlendirme modeli sayesinde mevcut çalışan personelin, çalışmış olduğu işe göre neresinde yer aldığı belirlenmekte, dolayısıyla hem şirketin hem çalışanın pozisyonlar doğrultusunda alınması gerekli kararlar ve ihtiyaçlar ortaya koyulmaktadır. tr_TR
dc.description.abstract In this study job evaluation and personnel evaluation have been handled with a different viewpoint and a decision model based on fuzzy logic has been displayed. Firstly, factors in job evaluation and criterias in personnel evaluation are depicted and linguistic variables and compared to this triangular fuzzy numbers are composed to be defined weight. Results of evaluations which criticals have done with dual comparative matrixs and four different rating method are used, by being compared of methods weights are defined. Job evaluated within the context of main work and again personnel who work in these duties are come to the heart of the matter by being doing job analysis to determine jobs, which will be used in model. By being used defined weights, again linguistic values accompanied with criticals and triangular fuzzy numbers compared to these and jobs and personnel are subjected to evaluation. Accordance to results triangular fuzzy scores obtained by jobs and personnel and so trade groups and their own groups are defined. In decision model the later aim is; to display defined situations with fuzzy numbers’ distance measure and the scores got by personnel and where personnel is in present job and in respecf of this. Depending on getting high score according to his job, jobs, which personnel can promote to or be evaluated, are composed and low score according to his job, criterias are examined and developing-training demands are defined. Thanks to fuzzy work evaluaiton and personnel evaluation, according to job where personnel takes place of available working personnel is defined and so decisions and demands which needed to be taken in accordance with both company and empoyee’s positions are displayed. en_US
dc.description.degree Doktora tr_TR
dc.description.degree PhD en_US
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11527/5921
dc.publisher Fen Bilimleri Enstitüsü tr_TR
dc.publisher Institute of Science and Technology en_US
dc.rights İTÜ tezleri telif hakkı ile korunmaktadır. Bunlar, bu kaynak üzerinden herhangi bir amaçla görüntülenebilir, ancak herhangi bir biçimde yeniden oluşturulması veya dağıtılması yazılı izin alınmadan yasaklanmıştır. tr_TR
dc.rights İTÜ theses are protected by copyright. They may be viewed from this source for any purpose, but reproduction or distribution in any format is prohibited without written permission. en_US
dc.subject değerlendirme tr_TR
dc.subject Personel değerlendirme tr_TR
dc.subject Bulanık mantık tr_TR
dc.subject Job evaluation en_US
dc.subject Personnel evaluation en_US
dc.subject Fuzzy logic en_US
dc.title İş Değerlendirme Ve Personel Değerlendirme Üzerine Bir Bulanık Karar Modeli tr_TR
dc.title.alternative A Fuzzy Decision Model On Job Evaluation And Personnel Evaluation en_US
dc.type Thesis en_US
dc.type Tez tr_TR
Dosyalar
Orijinal seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.alt
Ad:
11125.pdf
Boyut:
12.75 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Açıklama
Lisanslı seri
Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
thumbnail.default.placeholder
Ad:
license.txt
Boyut:
3.16 KB
Format:
Plain Text
Açıklama