Batık Membran Sistemleri İle İçme Suyu Arıtımı: Membran Tıkanıklığını Azaltmak İçin Farklı Yöntemlerin Kullanılması

thumbnail.default.alt
Tarih
2009-02-23
Yazarlar
Taşıyıcı, Selin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, laboratuvar ölçekli batık membran sisteminde, içme suyu arıtımında farklı yöntemlerin ön arıtma amaçlı olarak kullanılması ve bu yöntemlerin membran tıkanıklığına etkisi araştırılmıştır. Ön arıtma olarak, zeolit, UV/TiO2, toz aktif karbon ve ses dalgaları ile deneyler yapılmıştır. Deneysel çalışmalarda, sentetik olarak hazırlanan su ve Terkos göl suyu kullanılmıştır. Mikrofiltrasyon ve ultrafiltrasyon membranları ile yürütülen çalışmalarda, organik madde konsantrasyonunu temsil etmesi bakımından besleme suyu, reaktör içi ve çıkış suyundan alınan numunelerde TOK ve UV254 absorbans ölçümleri yapılmıştır. Ayrıca, membran tıkanıklığının göstergesi olan vakum basıncındaki artış, deney boyunca sürekli olarak kaydedilmiştir. Bu çalışmaların sonunda, tüm ön arıtma yöntemlerinin birbirleri ile karşılaştırması yapılarak, batık membran sisteminde membran tıkanıklığını azaltmak için kullanılabilecek en uygun yöntem belirlenmiştir.
In this study using different methods as a pretreatment in laboratory scale submerged membrane system and remarked the effects of these methods on membrane fouling. Zeolite, UV/TiO2, powdered activated carbon and ultrasound were used as a preatreatment in experimental studies. Synthetic and lake water were used in microfiltration and ultrafiltration studies. Samples were collected from feed water, inside of reactor and permeate water. TOC and UV254 absorbance were measured as a representation of organic matter concentration with using these samples. Additionally, vacuum pressure was monitored continuously with online monitoring system. In conclusion, all the pretreatment methods were compared with each other, and the best suitable method for reduced membrane fouling in submerged membrane system was remarked.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2009
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2009
Anahtar kelimeler
Batık membran sistemi, Organik madde giderimi, Membran tıkanıklığı, Submergerd membrane systems, Organic matter removal, Membrane fouling
Alıntı