Öngerilmeli Viskoelastik Örtü Tabakasi Ve Levhadan Oluşan Sistemin Hareketli Yük Etkisindeki Dinamik Davranışı

thumbnail.default.alt
Tarih
2017
Yazarlar
Şahin, N. Sevgi
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi
Theoretical And Applied Mechanical Turkish National Committee
Özet
Bu makalede rijit bir ortam üzerindeki öngerilmeli viskoelastik örtü tabakası ve levhadan oluşan sistemin harmonik değişen hareketli yük etkisindeki dinamik davranışı ele alınmıştır. Sistemin bileşenlerindeki viskoelastisitenin, tabaka kalınlıklarının ve öngerilmenin bu davranışa etkisi incelenmiştir. Viskoelastik ortamlarda dalga yayılımının kesin denklemleri çerçevesinde uygun problemin matematiksel formülasyonu yapılmış ve elde edilen sınır değer probleminin çözümü integral Fourier dönüşümü uygulanarak bulunmuştur. Araştırma parçalı homojen cisim modeli çerçevesinde yapılmıştır. Makalede incelenen sisteme ait malzeme parametrelerinin, levha kalınlıklarının ve ön gerilmenin kritik hıza ve gerilme yayılımına etkilerine yönelik sayısal sonuçlar elde edilmiş ve yorumlanmıştır.
This paper investigates the dynamic response to a time-harmonic moving load of a system comprising prestressed viscoelastic covering layer and a viscoelastic layer on a rigid foundation. The effects of the viscoelasticity of the materials, plate thickness and initial stress on the dynamic response of system are investigated. Mathematical formulation of the sought problem is performed within the framework of the equation of wave-propagation on viscoelastic spaces and the solution of the obtained boundary value problem is found by applying Fourier transformation. The research is performed within the scope of the piecewise-homogeneous body model. The effects of material parameters, plate thicknesses and initial stress on numerical results related to critical velocity and stress distribution are presented and discussed.
Açıklama
Konferans Bildirisi-- İstanbul Teknik Üniversitesi, Teorik ve Uygulamalı Mekanik Türk Milli Komitesi, 2017
Conference Paper -- İstanbul Technical University, Theoretical and Applied Mechanical Turkish National Committee, 2017
Anahtar kelimeler
Alıntı