The Effects Of The Exchange Rate Volatility On Turkish Exports:a Panel Data Analysis

thumbnail.default.alt
Tarih
2019
Yazarlar
Akıl, Halil İbrahim
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Institute of Social Sciences
Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özet
After the collapse of the Bretton Woods system(1946-1973), most of countries started to adopt the floating exchange rate system. Several research has focused the interaction between volatility of exchange rate and export performance of the countries after this period. Turkish export shows an increasing trend in 2000s with floating exchange rate regime. Literature documents that Turkish export has been significantly affected from volatility of exchange rate. In this paper, I analyze the impact of the exchange rate volatility on Turkish sectoral basis export volume. By considering the regime effect, I only cover the data for the period of 2001-2018, in which floating exchange rate regime adopted in Turkey.
Bu çalışmada Türkiye'de döviz kuru oynaklığının sektörel bazda ihracat hacmine etkisi incelenmektedir. Bretton Woods (1946-1973) sisteminin çöküşünden sonra bir çok ülke dalgalı döviz kuru rejimini uygulamaya başlamıştır. Bu tarihten sonraki dönemde döviz kuru oynaklığı ve uluslararası ekonomik dinamiklerin ilişkisi daha çok sorgulanmaya başlamıştır. Bu konuların en önemlilerinden birisi de döviz kuru oynaklığının ihracat hacmini etkileyip etkilemediği olmuştur. Türkiye 1980 lerde ihracat odaklı büyüme modeli benimsemeye başlamıştır. Bazı ihracat odaklı politikalar liberalleşme sürecinin bir parçası olarak başarılı bir şekilde hayata geçirilmiştir. Finansal liberalleşme de bu sürecin önemli adımlarından biridir. 1980 yılına kadar Türkiye'de sabit kur rejimi uygulanmıştır. 80 lerden başlayarak 1999 a kadar çıpalı kur sistemi uygulanmıştır. 1999-2001 arası kaygan kur politikası uygulanmış ve 2001 deki kriz sonrasında atılan adımlar gereği dalgalı kur rejimine geçilmiştir. Türkiye ihracat performansına baktığımız zaman 2000'li yıllarda artış trendi gösterdiği gözlemlenmektedir. İmalat sektöründe yapılan ihracat miktarı 2000'li yıllarda genel eğilime uyarak artış trendi göstermiş ve 2018 yılında 150 milyar \$ seviyesinin üzerine ulaşmıştır.
Açıklama
Thesis (M.A) -- İstanbul Technical University, Institute of Social Sciences, 2019
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2019
Anahtar kelimeler
Economics, Ekonomi
Alıntı