Düzlemsel Çelik Çerçevelerin Genetik Algoritma İle Optimizasyonu

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Şeker, Tacettin
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmada, düzlemsel çelik çerçevelerin Genetik Algoritma Yöntemi ile ağırlık optimizasyonu yapılmaktadır. Çerçeve elemanlarının kesit alanları tasarım değişkenleri olarak alınmakta ve yapının toplam ağırlığını minimize eden kesit alanları aranmaktadır. TS 648 yapı gerilme, stabilite ve izin verilen deplasman maksimum deplasman ile ilgili koşullar kısıtlama olarak alınmaktadır. Düzlemsel çelik çerçevelerin ağırlığının minimizasyonu için optimizasyon yöntemi olarak Genetik Algoritma’nın kullanıldığı bu çalışmada, sayısal uygulamaların çözümü için, yönetmelikte verilen gerilme, deplasman ve diğer koşullar optimizasyon algoritmasına yerleştirilerek iki boyutlu çelik çerçeve sistemlerin tasarımı için gerekli olan kesit alanlarını belirleyen bir yazılım MATLAB programında geliştirilmiştir. Sonuçlar incelendiğinde geliştirilen genetik algoritma programı düzlemsel çelik çerçevelerin optimizasyonu için uygun olduğu gözlemlenmiştir.
In the present work, a weight optimization study has been realized for the plane steel frames by Genetic Algorithm Method. The cross-sections of frame elements have been considered as design variables and it is aimed at searching the optimum cross-sectional sizes that minimize total weight of plane steel frames. The formulation of the design problem considers the displacement, stress and stability constraints as they are defined in the design code TS 648. Genetic Algorithm Approach has been used as an optimization method for the weight minimization of plane steel frames in this study. After setting the optimization algorithm with stress, displacement and the other constraints given in the code, a computer program at MATLAB language is also developed for determining the optimum plane steel frames for the minimum weight design of two dimensional structural systems. The research of the results with examples developed genetic algorithm for the optimum plane steel frames was in a good agreemenet.
Açıklama
Tez (Yüksek Lisans) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2008
Thesis (M.Sc.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2008
Anahtar kelimeler
Düzlemsel Çelik Çerçeve, Genetik Algoritma, Optimizasyon, Plane Steel Frame, Genetic Algorithm, Optimization
Alıntı