Güvenli Bir Hareketli Etmen Sisteminin Tasarımı Ve Gerçeklenmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
Yazarlar
Uğurlu, Suat
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Bu çalışmanın ana amacı, kodun hareketliliğine dayanan hareketli etmen sistemlerindeki mevcut güvenlik tehlikelerini ortadan kaldıracak bir mimarinin tasarlanması ve gerçeklenmesidir. Geliştirilen güvenli etmen sistemi, hem etmenlerin güvenlik gereksinimlerine yanıt vermek, hem de kolay kullanımlı ve esnek bir çalışma ortamı sunmak üzere tasarlanmış ve gerçeklenmiştir. Gelişmiş güvenlik özellikleri yanında sistem, değişen güvenlik ihtiyaçlarına kolay ve anında uyum sağlayabilmek için güvenlik politikalarını kullanmaktadır. Sistem ayrıca sadece etmenlerin değil, etmenlere çalışma ortamı sunan düğümlerin güvenliği için de gerekli mekanizmaları sunmaktadır. Dağıtık ve heterojen ortamlarda hizmet vermesi beklenen hareketli etmen sisteminin diğer önemli bir özelliği ise süreklilik için çok esnek fonksiyonlar sunmasıdır. Düğüm çökmelerine karşı sistemin kesintisiz hizmet vermeye devam ediyor olabilmesi hareketli bir etmen sisteminden beklenen önemli bir özelliktir. Geliştirilmiş olan hareketli etmen sistemi, güçlü bir mesajlaşma altyapısı sunmasının yanında, izlenilebilirlik ve yönetilebilirlik için de esnek arayüzler barındırmaktadır. Yazılan örnek uygulamalar ile sistem özellikleri incelenmiş, performans ölçümleri yapılarak sistemin başarımı hesaplanmıştır.
The main goal of this work is to design and develop an architecture that includes solutions for the security risks in mobile agent systems based on code mobility. The secure mobile agent system is not only designed and developed for mobile agent s security needs but also for presenting an easy and flexible working environment. The system utilizes security policies for easy and fast adaptation to the changing security requirements. Besides, the system presents mechanisms for the protection of hosts on which the mobile agents are being executed. Another important feature of the system that is expected to serve in distributed and heterogeneous environment, is having very flexible functions for availability. Being alive and serving in case of host failures is a very important feature that is expected from a mobile agent system. While the designed system includes a powerful messaging architecture, it has also flexible interfaces for management and monitoring. The features of the system is observed by developing sample applications and detailed performance measurements has been performed.
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2007
Thesis (PhD) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2007
Anahtar kelimeler
Hareketli etmen, Hareketli etmen sistemleri, Mobile agent, Mobile agent systems
Alıntı