Farklı tipte organik katı atıkların havalı ve havasız ortamlarda komposta dönüştürülmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2003
Yazarlar
Arıkan, Osman Atilla
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Fen Bilimleri Enstitüsü
Institute of Science and Technology
Özet
Açıklama
Tez (Doktora) -- İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, 2003
Thesis (Ph.D.) -- İstanbul Technical University, Institute of Science and Technology, 2003
Anahtar kelimeler
Çevre Mühendisliği, Oksijensiz yaşayan bakteri, Atıksu, Arıtım, Biyolojik işlem, Environmental Engineering, Anaerobic bacteria, Sewage, Purification, Biological treatment
Alıntı